0493 - 672672

Achtergrond

Waarom zijn rekenvaardigheden zo belangrijk?
Algemene kennis van het rekenen heb je nodig in het dagelijks leven. Heb ik genoeg geld om de keren te kopen die ik wil? Klopt het wisselgeld in de supermarkt? Hoeveel plantjes en hoeveel grasmatten heb ik nodig om mijn tuin aan te leggen? Maar k of je de hypotheek op je huis kunt betalen en om je belastingopgave in te vullen. De techniek van het rekenen heb je nodig om je rekenmachine en rekenprogramma's op de juiste manier te gebruiken. Als je iets wil bestellen op een Amerikaanse website, moet je kunnen omrekenen van dollars naar euro's. Als je gaat vliegen verander je van tijdzone. Als je op vakantie gaat wil je weten hoe lang je ongeveer over de reis doet. Sinds de komst van de rekenmachine is het van nog groter belang geworden dat je goed kunt schatten. Als je 4 x 20 aanslaat op je machientje en de uitkomst is 800 moet er automatisch een bel gaan rinkelen dat dit niet kan kloppen.
Kennis van hoofdrekenen blijft noodzakelijk. Kennis van rekenen is in het bijzonder nodig bij technische en financieel-administratieve beroepen. Maar denk ook eens aan medische beroepen; als je medicijnen moet klaarmaken, kun je mensen vergiftigen als je fouten maakt. Afgezien van deze voorbeelden gebruik je veel rekentechnieken in allerlei vakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie liggen voor de hand, maar denk ook aan economie, aardrijkskunde (schaal en tijdzones, percentages) en geschiedenis (percentages en jaartallen). Kortom, rekenvaardigheden zijn belangrijk als basiskennis voor allerlei onderwerpen die je je hele leven opnieuw zult tegenkomen.

Eindexamen
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen. Alleen voor leerlingen op het vwo telt het resultaat van de rekentoets mee voor het behalen van het diploma. Voor havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het voorlopig nog niet mee voor het behalen van een diploma.
Vwo-leerlingen moeten minimaal een 5 halen voor de rekentoets om te kunnen slagen.


De directie van het Varendonck College vindt overigens dat leerlingen van 6 vwo en 5 havo een maximale inspanning moeten leveren om de rekentoets af te sluiten met minimaal het eindcijfer 6. Dit heeft uiteraard ook voordelen bij het aanmelden voor een vervolgopleiding.

Vanaf schooljaar 2016-2017 mogen vwo-leerlingen voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets n eindcijfer 5 halen. Indien dit het geval is, moet de rest van de cijfers minimaal een 6 zijn.

Meer informatie over onder andere de referentieniveaus is terug te vinden op