0493 - 672672

Achtergrond

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen. Alleen voor leerlingen op het vwo telt het resultaat van de rekentoets mee voor het behalen van het diploma. Voor havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het voorlopig nog niet mee voor het behalen van een diploma. Vwo-leerlingen moeten minimaal een 5 halen voor de rekentoets om te kunnen slagen.


De directie van het Varendonck College vindt overigens dat leerlingen van 6 vwo en 5 havo een maximale inspanning moeten leveren om de rekentoets af te sluiten met minimaal het eindcijfer 6. Dit heeft uiteraard ook voordelen bij het aanmelden voor een vervolgopleiding.

Vanaf schooljaar 2016-2017 mogen vwo-leerlingen voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets één eindcijfer 5 halen. Indien dit het geval is, moet de rest van de cijfers minimaal een 6 zijn.
 
Meer informatie over onder andere de referentieniveaus is terug te vinden op