0493 - 672672

Cijferbepaling

Van score naar cijfer

Leerjaar 1
De instaptoets die uw kind heeft gemaakt, toetst de kennis van uw kind op vier domeinen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. De score van uw kind is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de scores binnen elk domein. De weging is afgeleid van de weging die bij de officiŽle rekentoets gebruikelijk is. De score wordt omgezet naar een cijfer, zodanig dat een score van 67% ongeveer overeenkomt met een 6. Uw kind hoort immers bij binnenkomst het geteste niveau al te beheersen.

Wij vinden dat uw kind een voldoende moet halen (minimaal 5,5). Meer informatie hierover kunt u vinden bij het kopje Monitoren.


Leerjaar 3
De instaptoets die uw kind heeft gemaakt, toetst de kennis van uw kind op vier domeinen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. De score van uw kind is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de scores binnen elk domein. De weging is afgeleid van de weging die bij de officiŽle rekentoets gebruikelijk is. De score wordt omgezet naar een cijfer, tevens overeenkomend met de omzettabel die bij de officiŽle rekentoets gebruikelijk is.

Wij vinden dat uw kind een voldoende moet halen (minimaal 5,5). Meer informatie hierover kunt u vinden bij het kopje Monitoren.