0493 - 672672

Decanaat en LOB

Decanaat in Asten
Het Varendonck College in Asten heeft twee decanen die de leerlingen en hun ouders ondersteunen bij het maken van keuzes voor studie of beroep. Ook helpen zij leerlingen bij hun keuze voor profielen, eindexamenvakken, en doorstroommogelijkheden naar MBO, HBO en WO. Verder geven de decanen informatie over studiefinanciering.

De decanen in Asten zijn:

 mevrouw H. Martens 

h.martens@varendonck.nl

 de heer H. Scheffers

 h.scheffers@varendonck.nl

 

Het Varendonck College is aangesloten bij het landelijk netwerk van Dedecaan.net. Alle informatie die relevant is voor leerlingen, mentoren en ouders op het gebied van loopbaanoriŽntatie wordt vanuit het netwerk centraal aangeboden en wordt onderhouden door de redactie. Daardoor blijft de site altijd actueel. Leerlingen en ouders vanaf leerjaar 3 kunnen zich aanmelden op deze website.

LoopbaanoriŽntatiebegeleiding (LOB) in Someren
Het VMBO op het Varendonck College heeft geen decanaat. Elk team heeft een een coŲrdinator LOB. Samen met de mentoren ondersteunt deze coŲrdinator leerlingen en ouders bij het maken van keuzes voor sectoren, vakkenpakketten, afdelingen en vervolgopleidingen.

In de onderbouw ligt het accent op het kiezen van de meest geschikte leerweg, sector en afdeling. De keuzebegeleiders geven in de klassen voorlichting over de keuzemogelijkheden.

In de bovenbouw oriŽnteren de leerlingen zich op het vervolgonderwijs. Dat gebeurt o.a. via stages, excursies, deelname aan meeloopdagen en het bezoeken van open dagen.

De LOB-coŲrdinatoren verzorgen voorlichtingsavonden, organiseren de scholen- en beroepenmarkt, onderhouden contacten met het vervolgonderwijs en met andere VMBO-scholen via de Decanenkring Helmond.