0493 - 672672

Decanaat en LOB

LOB (loopbaanoriŽntatie en -begeleiding) in Asten
De decaan ondersteunt de mentor, leerlingen en ouders bij het maken van keuzes voor studie en beroep; maar ook bij de keuze voor profiel, eindexamenvakken, en doorstroommogelijkheden naar MBO, HBO en WO. Verder geeft de decaan informatie over studiefinanciering.

De decaan in Asten is:† mevrouw H. Martens† h.martens@varendonck.nl

Het Varendonck College is aangesloten bij het landelijk netwerk van Dedecaan.net. Alle informatie die relevant is voor onze leerlingen, mentoren en ouders op het gebied van loopbaanoriŽntatie wordt onderhouden door de redactie; daardoor blijft de site altijd actueel. Alle leerlingen vanaf leerjaar 3 zijn bij deze site aangemeld en volgen de digitale lesmethode KeuzeWeb.

Ouders kunnen zich ook aanmelden op de site: www.varendonck.dedecaan.net.†Ze worden dan op de hoogte gehouden van de keuzebegeleiding op school en kunnen meekijken in het keuzeproces van hun kind(eren).

LOB (loopbaanoriŽntatie en -begeleiding) in Someren
Op het VMBO heeft elk team een coŲrdinator LOB. Samen met de mentoren ondersteunt deze coŲrdinator leerlingen en ouders bij het maken van keuzes voor sectoren, vakkenpakketten, afdelingen en vervolgopleidingen.

De decaan in Someren is: mevrouw A. Driessen a.driessen@varendonck.nl

In de onderbouw ligt het accent op het kiezen van de meest geschikte leerweg, sector en afdeling. De keuzebegeleiders geven in de klassen voorlichting over de keuzemogelijkheden.

In de bovenbouw oriŽnteren de leerlingen zich op het vervolgonderwijs. Dat gebeurt o.a. via stages, beroepentests, excursies, deelname aan meeloopdagen en het bezoeken van open dagen. Een handige website die kan worden geraadpleegd is www.kiesmbo.nl

De LOB-coŲrdinatoren verzorgen voorlichtingsavonden, organiseren de scholen- en beroepenmarkt, onderhouden contacten met het vervolgonderwijs en met andere VMBO-scholen via de Decanenkring Helmond.