Open Dag
LOB (loopbaanoriŽntatie en -begeleiding) in Asten
De decaan ondersteunt de mentor, leerlingen en ouders bij het maken van keuzes voor studie en beroep; maar ook bij de keuze voor profiel, eindexamenvakken, en doorstroommogelijkheden naar MBO, HBO en WO. Verder geeft de decaan bijvoorbeeld informatie over studiefinanciering en het nemen van een tussenjaar. De decaan in Asten is: mevrouw H. Martens (h.martens@varendonck.nl).

In de onderbouw ligt het accent op persoonsvorming en het kiezen van een profiel met vakkenpakket. In de mentorlessen werken we met de StudieKeuzeApp van Lyceo waarin de leerling toewerkt naar een onderbouwde profielkeuze.

In de bovenbouw oriŽnteren de leerlingen zich op hun toekomst na de middelbare school via LOB-lessen en persoonlijke gesprekken met hun mentor. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten zoals voorlichtingen, beurzen en meeloopdagen. We werken veel met de website www.studiekeuze123.nl, dit is een door de overheid, studenten en het hoger onderwijs opgerichte website met objectieve studiekeuze-informatie.

LOB (loopbaanoriŽntatie en -begeleiding) in Someren
De decaan ondersteunt de mentor, leerlingen en ouders bij het maken van keuzes voor sectoren, vakkenpakketten, afdelingen en vervolgopleidingen. De decaan in Someren is: mevrouw A. Driessen (a.driessen@varendonck.nl).

In de onderbouw ligt het accent op het kiezen van de meest geschikte leerweg, sector en afdeling. Er worden voorlichtingen gegeven over de keuzemogelijkheden.

In de bovenbouw oriŽnteren de leerlingen zich op het vervolgonderwijs. Dat gebeurt o.a. via stages, beroepentests, excursies, deelname aan meeloopdagen en het bezoeken van open dagen. Een handige website die kan worden geraadpleegd is www.kiesmbo.nl.