Open Dag
Leerlingen die hoogbegaafd zijn hebben extra aandacht nodig. Het Varendonck college heeft beleid geformuleerd met als doel hoogbegaafde leerlingen op hun eigen niveau te laten functioneren waardoor ze gemotiveerd blijven.

Signaleren
Het is belangrijk om vroegtijdig leerlingen te signaleren die behoefte hebben aan meer uitdaging en eventueel ook begeleiding nodig hebben ter voorkoming van onderpresteren. Daarom worden kinderen van de brugklas getest door middel van drie tests:
  • ISTR2000R: Deze test geeft inzicht in de intelligentie en persoonskenmerken van de leerlingen.
  • SAQI (School Attitude Questionnaire Internet): Dit is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart. De SAQI meet de motivatie voor schoolvakken, de tevredenheid met school en het zelfvertrouwen.
  • FES: Met de FES wordt de leergierigheid gemeten, de motivatie voor extra werk.
Om een compleet beeld te krijgen wordt naast de gegevens uit de tests ook gekeken naar de huidige schoolresultaten, informatie van de basisschool, mentor, vakdocenten, ouders en naar informatie van de leerling zelf.

Verrijken
Samen met het centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) bekijken we welke
leerlingen in aanmerking komen voor TOM (traject op maat). Wij hanteren hiervoor
het draaideurmodel, wat wil zeggen dat de normale tijd die leerlingen op school zijn,
niet toeneemt, maar dat ze uitdagingen aangaan binnen de normale lestijd. De
leerlingen wonen lessen in vakken naar hun keuze niet bij en krijgen daardoor tijd
om een opdracht of een onderzoek uit te voeren over een onderwerp dat hen
aanspreekt.


In de tweede en derde klas ligt de nadruk meer op de groepsbijeenkomsten zodat
de leerlingen contact hebben met ontwikkelingsgelijken. Zij kunnen ervoor kiezen
om ook een project te draaien. Dit project vindt plaats na de kerstvakantie.

Onderpresteren
Voor leerlingen met een hoge CBO-score van wie de resultaten niet in
overeenstemming zijn met de hoge capaciteiten, hebben wij POP (persoonlijk
ontwikkelingsplan): een individueel traject waarbij leerlingen uitgedaagd worden
hun goede en minder goede eigenschappen te leren kennen en om hun
mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten.

Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met: