0493 - 672672

Informatieavonden 2023-2024

Het Varendonck College organiseert drie informatieavonden:
  1. Algemene informatieavond over het Voortgezet Onderwijs in Nederland.
  2. Informatieavond over vmbo en Praktijkonderwijs (PrO).
  3. Informatieavond over havo/vwo.


Algemene informatieavond over het voortgezet onderwijs (datum volgt)
Tijdens deze informatieavond leggen wij u uit hoe het voortgezet onderwijs er in Nederland vandaag de dag uitziet. Wij informeren u onder andere over het onderwijsaanbod van nu, lichten toe wat het onderwijs van de toekomst wordt, leggen u uit hoe de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs eruitziet en welke doorstroommogelijkheden er binnen- en na het Voortgezet Onderwijs zijn.

Informatieavond over vmbo en Praktijkonderwijs (datum volgt)
Tijdens deze informatieavond vertellen we u hoe het onderwijs op onze vmbo-locatie in Someren is vormgegeven. U krijgt informatie over Praktijkonderwijs, basis- en kaderberoepsgericht en mavo.

Informatieavond over havo/vwo (datum volgt)
Tijdens deze informatieavond vertellen we u hoe het onderwijs op onze havo/vwo-locatie in Asten is vormgegeven. U krijgt informatie over de havo kans-klas, havo/vwo, tweetalig onderwijs, gymnasium en technasium.

Vragen?
Heeft u nog vragen over het onderwijs op het Varendonck College en/of vragen over de brugklas? Dan kunt u deze stellen aan de Managers Onderwijs: