0493 - 672672

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs.

LWOO is een afkorting voor Leerwegondersteunend onderwijs. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen extra begeleiding. Dit is geen aparte leerweg. Er is dus geen verschil in een diploma met LWOO of zonder LWOO. Deze ondersteuning is mogelijk in alle leerwegen van het VMBO.
LWOO wordt toegekend op basis vaneen combinatie van intelligentiecijfers, didactische gegevens in combinatie met sociaal emotionele gegevens. Eventueel kan op het Varendonck-College een LWOO-onderzoek worden afgenomen. In eerste instantie wordt door de basisschool aangegeven of leerlingen eventueel voor LWOO in aanmerking kunnen komen.

Wat betekent LWOO op het Varendonck-College?

Intensieve begeleiding door je mentor, en zo nodigintern begeleider, RT (dyslexie/dyscalculie),sociale vaardigheidstraining/faalangstreductietraining.