0493 - 672672

MAVO XL

Na het brugklasjaar, start in leerjaar 2 het MAVO programma voor de leerlingen van theoretische leerweg en gemengde leerweg. In dit programma onderscheiden we drie stromen.
 
  • De theoretische leerweg: Het reguliere theoretische programma dat de leerlingen voorbereidt op een vervolgopleiding op MBO niveau 3 of 4. Doorstroom naar HAVO 4 is mogelijk.

  • De gemengde leerweg: Het reguliere theoretische programma, gemengd met de praktische beroepsgerichte leerweg: Technologie, dat leerlingen voorbereidt op een vervolgopleiding op MBO niveau 3 of 4. Doorstroom naar HAVO 4 is mogelijk.

  • Het MAVO XL programma. Leerlingen die de ambitie en capaciteiten hebben om na 4 jaar MAVO/TG door te stromen naar HAVO 4, worden zo snel mogelijk bij voorkeur in leerjaar 2, in beeld gebracht. Zij zullen vanaf leerjaar 3 extra worden voorbereid op deze doorstroming, bijvoorbeeld door het aanbieden van versterkingsprogramma's. Op deze manier volgen zij een 6 jarig traject dat leidt tot het HAVO diploma waarbij zij na 4 jaar het MAVO/TG diploma hebben behaald. Leerjaar 4 en 5 vindt plaats op de locatie in Asten.
Het Varendonck College stimuleert doorstroom van MAVO/TG naar HAVO en stelt daarom geen toelatingseisen aan deze leerlingen. Wel adviseert de school de ouders of de doorstroming naar HAVO een reŽle kans van slagen heeft.
 
Klik hier voor de doorstroomwijzer VMBO.