0493 - 672672

Mentoren

Voor de leerling en zijn ouders is de mentor het belangrijkste aanspreekpunt. Deze draagt zorg voor de keuzebegeleiding, de onderwijskundige begeleiding en de sociaal-emotionele begeleiding van zijn pupillen. De mentor ziet er op toe, dat de vakdocenten van het team en andere begeleiders binnen de school tijdig geļnformeerd worden over de leerling als daar aanleiding voor is.
Overzicht mentoren VMBO en Praktijkonderwijs

Overzicht mentoren VWO - HAVO


Een overzicht van de e-mailadressen van de medewerkers staat hier.