0493 - 672672

Monitoren

Waarom monitoren

Om tijdig bij te kunnen sturen, stellen wij op onze school drie maal het rekenniveau vast van onze leerlingen middels een instaptoets. Wij doen dit in leerjaar 1, leerjaar 3 en in de voorexamenklassen. We maken hiervoor gebruik van het digitale, adaptieve programma 'Studyflow'. In de onderbouw communiceren wij de uitslagen hiervan via Magister. In de bovenbouw communiceren wij de monitoring alleen per mentor (leerlingen) en email (ouders), om verwarring met de eerste officiële rekentoets (het rekenexamen) te voorkomen. Zie hiervoor ook het kopje overzicht toetsen.

Instaptoetsen

Leerjaar 1

Om goed zicht te krijgen op het instroomniveau van uw zoon/dochter, maakt hij/zij aan het begin van het schooljaar een instaptoets op referentieniveau 1F. De score van uw kind in het programma wordt omgerekend naar een cijfer dat op het rapport zichtbaar is. Hoe dit werkt vindt u onder het kopje Cijferbepaling. Dit cijfer komt op Magister te staan bij het vak rekenen. Bij een voldoende (5,5 of hoger) hoeft uw kind niet extra te oefenen. We hebben er dan vertrouwen in dat de benodigde rekenvaardigheid voor het volgende toetsmoment in leerjaar 3 wordt opgepikt uit de reguliere vaklessen. Bij een onvoldoende (5,4 of lager) raden wij dringend aan om extra te oefenen met het programma 'Studyflow'. Hoe dit moet, kunt u vinden onder het kopje Oefenen met ‘Studyflow'

Leerlingen die bij de instaptoets een onvoldoende halen, worden aan het einde van periode 3 nog een keer getest. Zij ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.  Daarnaast worden sommige leerlingen met een onvoldoende uitgenodigd voor extra rekenlessen in periode 2 en 3. Alleen de leerlingen die thuis een zichtbare inspanning hebben geleverd komen in aanmerking voor de extra rekenlessen. Het rekencijfer telt niet mee in de bevorderingsnormen. Een onvoldoende voor rekenen in combinatie met veel onvoldoendes voor de hoofdvakken kan wel een extra reden zijn om een gesprek aan te gaan over de haalbaarheid van het (reken) examen.

Leerjaar 3

Volgens de wettelijke referentiekaders moet uw kind aan het einde van leerjaar 3 referentieniveau 2F bereikt hebben. Om zicht te krijgen op de stand van zaken nemen wij halverwege leerjaar 3, tijdens de toetsweek na periode 2, weer een instaptoets af. Dit cijfer komt op Magister te staan bij het vak rekenen. Bij een voldoende (5,5 of hoger) hoeft uw kind niet extra te oefenen. We hebben er dan vertrouwen in dat de benodigde rekenvaardigheid
voor het volgende toetsmoment wordt opgepikt uit de reguliere vaklessen. Bij een onvoldoende (5,4 of lager) raden wij dringend aan om extra te oefenen met het programma 'Studyflow'. Hoe dit moet en wanneer een leerling de stof beheerst, kunt u vinden onder het kopje Oefenen met 'Studyflow'

Net als in leerjaar 1 zetten wij de behaalde score in ‘Studyflow’ om naar een cijfer. Hoe dit werkt vindt u onder het kopje Cijferbepaling. Ook in leerjaar 3 telt het rekencijfer niet mee in de bevorderingsnormen. Een onvoldoende voor rekenen kan wel een extra reden zijn om tijdig een gesprek aan te gaan over de haalbaarheid van het (reken) examen.

Leerlingen die bij de instaptoets een onvoldoende halen, krijgen tot maandag 9:00 in de stille week (de week voor de proefwerkweek) de tijd om te oefenen in ‘Studyflow’. Leerlingen die op dat moment niet voldoende voortgang hebben geboekt, worden aan het einde van het schooljaar (toetsweek 2) nog een keer getest. Zij ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging. De leerlingen die dan onvoldoende scoren, moeten ná de toetsweek terugkomen om dit alsnog in orde te maken.

Havo4 en vwo5

Om te bepalen wie op welk moment de eerste officiële rekentoets kan en moet maken, nemen wij halverwege het voorexamenjaar, in de week van 5 februari, een derde instaptoets af. Ditmaal op referentieniveau 3F. Bij een 7 of meer moet de leerling de officiële examentoets maken in maart. Leerlingen met een 6 mogen deze toets ook maken. Bij een onvoldoende (5 of minder) doet de leerling mee met het officiële examen in juni. Van september tot aan het examen hebben alle leerlingen de mogelijkheid tot het oefenen met ‘Studyflow’. Leerlingen die vóór de instaptoets al willen oefenen, kunnen dit kenbaar maken bij hun mentor of de rekencoördinator.

Havo5 en vwo6

In de eindexamenklas kan een leerling desgewenst een extra monitoringsmoment inlassen. De leerling vraagt dit zelf aan, via de mentor of rechtstreeks bij de rekencoördinator.