0493 - 672672

Oefenen met 'Got-it?!'

Op de locatie Asten werken we met het digitale programma 'Got-it?!'. We hebben hiervoor gekozen, omdat leerlingen er zelfstandig mee kunnen werken en gericht aan de slag kunnen met hun eigen verbeterpunten. Daarnaast kunnen de rekencoördinatoren achter de schermen monitoren en ouders kunnen relatief eenvoudig meekijken met hun kind. 

Het programma ‘Got-it?!’ binnen de elektronische leeromgeving van Magister is adaptief. Dat wil zeggen dat het programma de moeilijkheid van de opgaven aanpast aan het niveau van de leerling.

Instaptoets

Alle leerlingen uit leerjaar 1 en 3 én de voorexamenklassen maken een instaptoets op hun eigen niveau. Dit wordt schoolbreed geregeld, tijdens lestijd. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Monitoren.

Zelfstandig oefenen

Inloggen

> Log in op Magister

> Klik op Leermiddelen

> Klik op ‘Got-it?!’.

> Let op: kies tabblad 'leerling' en kies voor 'verdergaan met Rekenen'. Maak niet nogmaals de instaptoets!

Oefenen

De leerling maakt de instaptoets op vier zogenoemde domeinen:

> Getallen

> Verhoudingen

> Meten en Meetkunde

> Verbanden

Op basis van de score van de leerling staan er oefeningen, theorie en uitlegfilmpjes klaar op het ‘dashboard’. De oefeningen staan gesorteerd op score van laag naar hoog. Door op de ‘oefeningenkaartjes’ te klikken kan de leerling direct aan de slag. 

Zodra er voldoende geoefend is binnen een domein, komt er automatisch een toets klaar te staan met een tiental vragen. Bij het voldoende maken van de toets zal de score van de leerling omhoog gaan.

Op de ‘kenniskaart’ kunt u als ouder zien wat uw kind al geoefend heeft. Wij adviseren u om regelmatig mee te kijken met uw zoon/dochter.

Problemen

Heeft u problemen bij het inloggen of het oefenen met 'Got-it?!' of op een andere manier vragen die gerelateerd zijn aan de rekentoets, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de mentor van uw kind. Komt die er niet uit, dan zal hij/zij u doorverwijzen naar de rekencoördinator.