0493 - 672672

Ouderraad 2016 - 2017

Welkom op de pagina van de ouderraad van het Varendonck College. Op deze pagina vindt u alle informatie over de ouderraad. Wat doet de ouderraad? Wat is haar doelstelling? Tevens willen wij u informeren over de zaken die wij in de ouderraadvergaderingen bespreken en die voor u van belang kunnen zijn.

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van de ouderraad vindt, hoe u denkt over bepaalde zaken op het Varendonck College betreffende zowel het VWO-HAVO als het VMBO. U kunt met uw mening en vragen terecht bij de ouderraadleden. Wij geven u antwoord of verwijzen u door naar de juiste persoon. Wij hopen dat u de site van het Varendonck College regelmatig bezoekt. De ouderraad heeft een eigen e-mail adres: ouderraad@varendonck.nl 

Doelstelling
De ouderraad heeft als voornaamste doelstellingen:

  • het contact en de samenwerking tussen school en ouders bevorderen;
  • de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren in de breedste zin bevorderen. 

Reglement Ouderraad
Het reglement Ouderraad is hier te vinden.


Samenstelling
De ouderraad van het Varendonck College bestaat uit maximaal zestien ouders. Zij streeft ernaar om in haar samenstelling alle teams van het VMBO en het VWO-HAVO te representeren. Dat wil zeggen, dat de ouders van de ouderraad ook via hun eigen kinderen bekend zijn met de teams. 

Momenteel bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

 
Franci van der Mijden
voorzitter
VWO-HAVO / VMBO
0493-696672
Yvonne Kuijpers
secretariaat
VWO-HAVO
0493-495080
 
Judith Bennenbroek
VWO-HAVO / VMBO
0493-560279
 

 
Marjan Groeneveld
VMBO
0492-331862

 
Angelle van Houts
notulist
VWO-HAVO / VMBO
0493-479397
   
Ruud van Mullekom
VWO-HAVO / VMBO
0493-696596
Arthur Poot
VWO-HAVO
06-50216722
Joost Römelingh
VWO-HAVO
0493-689593
 
Judith Sonnemans
 VWO-HAVO
077-4664430
Franca Thijssen, tel. 0493-697753, VMBO Ilona Timmermans
VWO - HAVO
0493 - 490786
   
Saskia Tulkens
VWO - HAVO
06 14 71 17 27
   


De ouderraad nodigt enthousiaste ouders die zitting zouden willen nemen in de ouderraad van harte uit om contact op te nemen met één van de leden.

Vergaderingen
De ouderraad komt zes tot acht keer per jaar bijeen voor overleg. Deze vergaderingen zijn openbaar. In verband met de ruimte stellen wij het op prijs als u uw aanwezigheid aankondigt bij de voorzitter (
ouderraad@varendonck.nl). 

In het schooljaar 2016 - 2017 vergadert de ouderraad op de volgende data:


Klik op de betreffende datum voor een samenvatting van de notulen.


In het schooljaar 2015-2016 vergaderde de ouderraad op de volgende data: