0493 - 672672

Ouderraad 2019 - 2020

Als ouderraad zijn wij een schakel tussen ouders en school. Wij komen op voor de belangen van de ouders en stimuleren de ouderbetrokkenheid.
We vergaderen met de schooldirectie en hebben een adviserende functie. We vinden het belangrijk dat zowel alle leerjaren als alle studierichtingen uit Asten en Someren vertegenwoordigd zijn binnen de ouderraad. Wilt u graag lid worden, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris via ouderraad@varendonck.nl.

Ouderbetrokkenheid is op dit moment HET speerpunt. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat dit een positieve uitwerking heeft op de relatie tussen ouders en school EN op de studieresultaten van de kinderen. De ouderraad brengt 4 maal per jaar een nieuwsbrief uit en organiseert jaarlijks mede de thema-avond.

Om als ouderraad goed te functioneren hebben we input van u als ouder nodig. Wat houdt u bezig binnen de school, waar loopt u tegenaan, heeft u nog tips waar we als ouderraad mee vooruit kunnen, laat het ons weten!
 
 
Samenstelling
Momenteel bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

 
   
 
   
 Arnoud van Bemmelen Mireille Bohnen  
     
Gabby Naus   Tom Strik Paul Wijnen          
 

Reglement ouderraad
Het reglement van de ouderraad is hier te vinden.
 

Vergaderingen
De ouderraad komt 5 ą 6 maal per jaar bijeen voor overleg. Deze vergaderingen zijn openbaar. In verband met de ruimte stellen wij het op prijs als u uw aanwezigheid aankondigt bij de voorzitter (ouderraad@varendonck.nl). 

Vergaderdata 2020 - 2021

De vergaderdata in het schooljaar 2020 - 2021 zijn nog niet allemaal vastgestel. De eerstvolgende vergadering is op
  • 26 oktober 2020
  • 14 december 2020
  • 8 februari 2021
  • 12 april 2021
  • 12 juli 2021
De vergaderdata in het schooljaar 2019 - 2020 zijn:
Verslagen 2018 - 2019

Maandag  8 oktober 2018
Maandag 17 december 2018
Maandag 11 februari 2019
Dinsdag 9 april 2019
Dinsdag 11 juni 2019


Verslagen 2017 - 2018

Maandag 9 oktober in Asten
Maandag 27 november in Asten
Dinsdag 6 februari in Asten
Dinsdag 5 juni, Asten


Klik op de betreffende datum voor een samenvatting van de notulen.