0493 - 672672

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs Varendonck is een kleinschalige afdeling met veel aandacht voor de individuele leerling. Na het doorlopen van het praktijkonderwijs ontvangen leerlingen een getuigschrift mogelijk aangevuld met één of meerdere certificaten. Daarmee kunnen ze direct aan het werk of doorstromen naar een vervolgopleiding.

Onderwijs, een programma op maat
Wij werken niet met een standaard programma voor de gemiddelde leerling. Wij denken namelijk dat de gemiddelde leerling helemaal niet bestaat. Wij zeggen: niet omgaan met verschillen, maar uitgaan van verschillen! De leerlingen krijgen steeds meer een programma op maat. Een programma waarin we goed kijken naar talenten en ontwikkelpunten, maar ook naar leerstijl en leertempo. De theorievakken ondersteunen de praktijkvakken en worden in thema of projectvorm in samenhang aangeboden. Zo realistisch mogelijk, naarmate de leerling zich ontwikkelt, steeds zelfstandiger en op basis van eigen passie en keuzes. De echte wereld vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Zo vormt de leerling uiteindelijk zijn eigen route en haalt iedere leerling de doelen die horen bij zijn of haar  toekomstperspectief en uitstroomprofiel.

Uitstroom met een eigen plek in onze wereld
Zo’n 50% van onze leerlingen stroomt uit naar het bedrijfsleven, voornamelijk naar productiewerk. Zo’n 30-40% is in staat om MBO te volgen, vaak op grond van de richting die reeds binnen het Praktijkonderwijs gevonden is. De route wordt als het ware afgemaakt. Niveau 1 en in mindere mate niveau 2 zijn haalbaar.
De overige 15% van de leerlingen zijn het best op hun plek binnen de sociale werkvoorziening en soms ook bij dagbesteding.
Wanneer de praktijkleerling het Varendonck College verlaat, heeft hij of zij een rugzak vol met ervaringen, kennis en vaardigheden om een eigen plek in onze wereld in te nemen. Vanuit het beeld dat kinderen zich 24/7 ontwikkelen is ons aanbod breed en integraal en overstijgt het de doelen van het onderwijs. Wij werken intensief samen met partners vanuit een gezamenlijke gedrevenheid om de leerlingen alle kansen te geven ‘het beste uit zichzelf te halen’. De professionals werken vanuit kracht, vanuit samenwerking en vanuit een gedeelde pedagogische visie. Op basis van steeds meer intern en extern onderbouwd onderzoek werkt het Varendonck College voortdurend aan krachtig onderwijs, met de wereld van nu en de toekomst in ons vizier.