0493 - 672672

Presentaties informatieavonden


Op woensdag 14 december 2016 vond de informatiebijeenkomst plaats voor ouders van leerlingen in groep 8. De presentaties die in Someren werden gegeven kunt u hier bekijken.

Presentatie Brugklas ouderavond
Presentatie LOB
Presentatie Praktijkonderwijs
Presentatie Sterk en Sociaal


Op woensdag 11 en donderdag 12 januari 2017 verzorgden de heer R. Janssen en mevrouw. A. Van Vugt een voorlichtingsbijeenkomst tijdens de voorlichtingsavond in Hofdael Geldrop. De presentatie kunt u hier bekijken.

Presentatie Praktijkonderwijs en VMBO