0493 - 672672

Schoolfotograaf

Van alle leerlingen en hun klas worden jaarlijks foto’s gemaakt door de schoolfotograaf.
Op onze locatie in Asten is dit op woensdag 7 september 2016 en op de locatie Someren op donderdag 8 september 2016.
 
Hoe gaat dit in zijn werk:
  • De gemaakte schoolfoto’s worden aan de leerlingen uitgereikt.
  • De foto’s worden vrijblijvend aangeboden. U kunt dus kiezen welke foto’s u wel of niet wilt behouden.
  • Hiervoor zit een retourenvelop bij de foto’s zodat u de foto’s rechtstreeks aan de door ons ingeschakelde fotograaf Vandenberg-ID terug kunt retourneren. Dit is kosteloos middels een antwoordnummer. De retourfoto’s (die u niet wilt behouden) kunt u dus niet inleveren op school.
  • De betaling doet u door middel van een acceptgiro of internetbankieren.
  • Wanneer u geen foto’s retourneert, en ook niet tijdig of voldoende betaalt, dan ontvangt u een betalingsherinnering van de fotograaf. Eventueel gevolgd door een tweede herinnering met verhoging. Uiteindelijk zal een eventuele vordering uit handen worden gegeven.
  • Om met de acceptgiromethode te werken heeft de fotograaf naast de naam van de kinderen, ook de adressen nodig. Vandenberg-ID werkt volledig volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Middels een contract met VandenBerg ID is bepaald dat alle gegevens die wij als school verstrekken alleen worden gebruikt voor deze fotoactie.
 
Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen overhandiging van deze gegevens, dan kunt u ons dit per e-mail vóór 3 september 2016 laten weten. Het e-mailadres is leerlingenadministratie@varendonck.nl Wij zullen dan uw adresgegevens niet doorgeven en er wordt geen vrijblijvend fotopakket aangeboden.
 

Contactgegevens schoolfotograaf Vandenberg ID:
 Telnr. 040-2809666 
 e-mailadres:     info@vandenberg-id.com 
 website: www.vandenberg-id.com