0493 - 672672

Schoolgids 2017-2018

Geachte ouders/beste leerlingen,

Welkom op het Varendonck College!

Het Varendonck College is een school met een missie:
 

Varendonck College. De wereld dichtbij

Het Varendonck College is een optimistische school, wij geloven in onze leerlingen en medewerkers. En in de mogelijkheden die zij hebben om de wereld beter te maken.
Wij stimuleren iedere leerling om verantwoordelijk te zijn voor de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van anderen te ondersteunen. In een veilige en persoonlijke schoolomgeving en met een individuele leerroute. Daar werken wij iedere dag aan.
Zit je kracht in je hoofd of in je handen? Het Varendonck College heeft een plek voor iedereen. Zo bieden wij elke leerling uitzicht op een prachtige, betekenisvolle toekomst.
Het Varendonck College brengt de wereld dichtbij.
 

Het Varendonck College is een streekschool in de regio Asten-Someren met een dekkend  onderwijsaanbod. De school bestaat 20 jaar en komt voort uit het College Asten-Someren, het Waterdaelcollege uit Someren en de Radboud MAVO uit Asten. In deze regio is een grote betrokkenheid, het is een fijne, beschermde omgeving om op te groeien.
 
Het Varendonck College wil vanuit die betrokkenheid samen met ouders, gemeenten, bedrijven en instellingen verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van jonge mensen in de regio. We zijn een optimistische school, gericht op het goede. Bij ons staat de leerling centraal: hij doet ertoe als uniek persoon. Ons onderwijs is gericht op het vergroten van de wereld van onze leerlingen. We helpen hen hun talenten te ontwikkelen zodat ze het beste van zichzelf aan de wereld kunnen geven. Dit is onze vertaling van ‘goed onderwijs, goed mens, goed handelen en goed leven’.
 
Vier pijlers
In 2016 hebben we ons nieuwe schoolplan voor 2017 – 2021 vastgesteld. Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met alle groeperingen en relaties die binnen en buiten onze school samenwerken om onze leerlingen de best denkbare leeromgeving te bieden. Ook onze leerlingen hebben meegepraat. De belangrijkste pijlers die we als kompas gebruiken voor de komende jaren zijn:

  • De leerling centraal in beeld
  • Bildung
  • Professionele cultuur
  • Omgeving

Deze vier pijlers vormen de kern voor ons werken en handelen.
In deze schoolgids geven we een overzicht van de organisatie en het onderwijs van het Varendonck College, van de begeleiding van onze leerlingen, hoe de doorstromingsmogelijkheden binnen onze school en de overgangsprocedure geregeld zijn en wat we naast goede lessen nog meer te bieden hebben. U vindt er ook een overzicht van de schoolkosten. Tenslotte staan achterin alle medewerkers met contactgegevens. En mochten er nog vragen zijn: over vrijwel alle onderwerpen staat nog meer informatie op onze website.

Mede namens al onze medewerkers wens ik alle leerlingen veel succes en vooral veel plezier toe in dit nieuwe schooljaar.


Irma van Nieuwenhuijsen, rector.