0493 - 672672

Overzicht toetsen

Rekentoets (examen)

Hieronder staat de informatie over het officiële gedeelte van de rekentoets, het rekenexamen dus. Wie doet wanneer examen en hoe wordt de uitslag gecommuniceerd.

Tijdvakken Rekentoets - havo4/havo5, vwo5/vwo6

Tijdens schooljaar 2017-2018 zijn er drie officiële tijdvakken om de (digitale) rekentoets af te nemen. Deze vallen niet samen met de SE-weken.

* Tijdvak 1: 9 januari t/m 22 januari 2018 (havo5 en vwo6)
* Tijdvak 2: 6 maart t/m 19 maart 2018 (havo4, havo5, vwo5 en vwo6)
* Tijdvak 3: 30 mei t/m 11 juni (havo4, havo5, vwo5 en vwo6)
 
Vóór examenleerlingen (havo4 en vwo5)

Alle leerlingen uit de vóórexamenklassen doen minimaal één keer examen. De monitoring in de week van 5 februari bepaalt met welk tijdvak (maart of juni) je mee doet. Zie hiervoor onder het kopje monitoren.

Examenleerlingen (havo5 en vwo6)

Alle leerlingen uit de examenklassen die nog geen voldoende hebben, moeten meedoen met het eerste tijdvak (januari) en zo nodig weer met het tweede tijdvak (maart). Bij een vijf is dit niet wettelijk verplicht, maar wij vinden als school dat de leerling een inspanningsverplichting heeft om zijn cijfer te verbeteren en er een voldoende van te maken.

Alle leerlingen uit de examenklassen die hun cijfer willen verbeteren, mogen meedoen met het eerste tijdvak (januari) en zo nodig weer met het tweede tijdvak (maart). 

Let op. Er is nog een derde tijdvak (juni). Dit vindt plaats NA het centraal schriftelijk examen (CSE).

Wij willen iedere examenkandidaat er op wijzen dat sommige vervolgopleidingen hogere eisen hanteren voor het rekenexamen. Laat je dus goed voorlichten!
 
Voor vwo 6 leerlingen geldt bovendien het volgende:
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 maakt rekenen voor vwo-examenkandidaten onderdeel uit van de kernvakkenregel. Daarom is aan het begin van de derde afnameperiode één extra dag aangewezen (29 mei 2018) waarop vwo-examenkandidaten hun rekentoets 3F of 3ER kunnen afleggen. Deze speciale extra afname wordt versneld genormeerd, zodat de kandidaten die in aanmerking komen voor een herkansing hun rekentoetsresultaat kunnen meenemen in de afweging voor welk vak ze in het tweede tijdvak willen opgaan. Examenkandidaten vwo kunnen in de periode 30 mei t/m 11 juni ook meedoen, maar ontvangen hun cijfer dan pas later.