Open Dag
Tweetalig onderwijs op havo of bilingual upper secondary is hetzelfde als havo bovenbouw, maar dan meer. Een deel van de vakken wordt in het Engels gegeven en het vak Engels is niet alleen gericht op het examen, maar ook op het verkrijgen van het International Baccalaureate (IB).

De vakken die in het Engels worden gegeven zijn: civics (CI; maatschappijleer), physical education (PE; lichamelijke oefening) religious education (RE; levensbeschouwing) en natuurlijk IB English. Deze vakken worden in de bovenbouw afgesloten met een schoolexamen, niet met een centraal schriftelijk examen. Naast deze vakken krijgen de leerlingen European and International Orientation (EIO), en nemen zij in havo 4 deel aan een internationaal samenwerkingsproject en wordt het profielwerkstuk (extended essay) in het Engels gedaan.

Tweetalig havo bouwt voort op tweetalig onderwijs in de onderbouw. Alleen als leerlingen in de onderbouw in een tweetalige havo/vwo of vwo klas hebben gezeten en het B2-niveau hebben gehaald van het Europees Referentiekader (ERK), worden zij toegelaten tot de tweetalige bovenbouw. De vaardigheid in het Engels moet dusdanig zijn dat de leerling een zogenaamde independent user in het Engels is, dat wil zeggen dat leerlingen mondeling en schriftelijk zelfstandig goed moet kunnen communiceren. De bedoeling is dat leerlingen uiteindelijk in 5-havo de school verlaten op C1- niveau, (near native speaker). Heeft een leerling in de onderbouw nog niet het B2-niveau behaald, dan biedt dit onvoldoende perspectief voor een optimaal resultaat in de bovenbouw.

Het IB English programma is uitdagend en bestaat uit taalverweringsonderwijs. In het IB-programma wordt intensief geoefend met de vier vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken) maar er wordt ook aandacht besteed aan teksttypes analyseren en schrijven en er is een literatuur gedeelte. In havo 5 worden voor het IB programma twee schriftelijke examens, een luistertoets en een mondeling examen afgenomen. Alle examens worden extern beoordeeld.

In leerjaar 4 maken alle leerlingen van het TTO het Cambridge Advance Examen.

Net als in de onderbouw wordt, binnen de EIO-lessen en IB-English, aandacht besteed aan internationalisering. Wij bereiden de tweetalige leerlingen voor op het kunnen functioneren in een internationale context. Dit maakt dat zij ambassadeurs voor onze school en Nederland zijn en op een hoog cultureel niveau met personen uit andere culturen kunnen communiceren.

In leerjaar 4 nemen de leerlingen deel aan een internationaal samenwerkingsproject. Zij gaan met de gehele klas naar een school of organisatie in het buitenland waarbij zij samen met leerlingen uit andere landen werken aan een project. Het hoofddoel van het internationaal samenwerkingsproject is het vergroten van de interculturele vaardigheden.

Het IB-Certificate kan in het voordeel van uw kind werken wanneer hij/zij zich aanmeldt bij een buitenlandse universiteit. Om zeker te weten of uw kind hierdoor wordt aangenomen, zou u het aannamebeleid van de universiteit moeten controleren hoe de universiteit omgaat met een IB-Certificate.