0493 - 672672

VMBO Dienstverlening & Commercie

Na het brugklasjaar start in leerjaar 2 het programma Dienstverlening en Commercie (D&C) voor basis- en kaderleerlingen. In dit nieuwe programma, dat sinds 2010 wordt aangeboden op het Varendonck College, oriŽnteren de leerlingen zich op de beroepsmogelijkheden binnen deze brede sector. Vanaf leerjaar 3 maken zij dan de definitieve keuze voor dit programma.
 
Het programma Dienstverlening & Commercie, met economie als hoofdvak, volgt de ontwikkelingen in de wereld van recreatie, cultuur, horeca, toerisme, welzijn, uiterlijke verzorging, groen, dierenverzorging, sport, mode en industriŽle vormgeving  op de voet en vertaalt deze naar het nieuwe programma dat in nauwe samenwerking met bedrijven uit de verschillende sectoren in de regio is samengesteld.  De leerling  die vanaf leerjaar 3 voor D&C kiest, kan niet meer kiezen voor een bepaalde afdeling maar volgt in plaats daarvan een breed programma dat bestaat uit de volgende 6 themaís:
 
- Jong zijn
- Brede school
- Vakantiereizen
- Pretpark
- Groothandel
- Restaurant
- Zorg
 
Daarnaast maakt de leerling een keuze van 3 uit de volgende 6 keuzevakken:
 
- Sport en Bewegen
- Salon (uiterlijke verzorging)
- Ondernemen, Handel en Administratie
- Welzijn
- Beroepsgerichte creatieve vaardigheden
- Groen
 
Het voordeel van het nieuwe programma is dat de leerling zijn of haar definitieve keuze voor een bepaalde beroepssector kan uitstellen totdat hij of zij naar het MBO gaat.  Op het Varendonck College kan hij of zij zich breed oriŽnteren (leerjaar 2) en voorbereiden (leerjaar 3 en 4) op de verschillende mogelijkheden waarmee wordt kennisgemaakt. Hierdoor neemt de kans op het succesvol doorlopen van het MBO fors toe.
 
In het nieuwe programma wordt de relatie tussen school en bedrijfsleven verder versterkt. Stages en buitenschools leren krijgen extra aandacht. De praktijk is immers de beste leerschool. Omdat de leerlingen werken met een digitale lesmethode, dienen zij vanaf leerjaar 3 te beschikken over een laptop. 

Klik hier voor de doorstroomwijzer VMBO.