0493 - 672672

VMBO Techniek-breed

Na het brugklasjaar start in leerjaar 2 het programma Techniek-breed voor basis- en kaderleerlingen. In dit ingrijpend vernieuwd techniekprogramma, oriŽnteren de leerlingen zich op de beroepsmogelijkheden binnen deze brede sector. Vanaf leerjaar 3 maken zij dan de definitieve keuze voor dit programma.
 
Het techniekonderwijs op het Varendonck College volgt de snelle ontwikkelingen in de wereld van de techniek op de voet en vertaalt deze naar het nieuwe programma dat in nauwe samenwerking met bedrijven uit de verschillende sectoren in de regio is samengesteld.  De leerling  die vanaf leerjaar 3 voor Techniek-breed kiest, kan niet meer kiezen voor een bepaalde afdeling maar volgt in plaats daarvan een breed programma dat bestaat uit de volgende 6 domeinen:
 
-   Bouw, Wonen en Interieur
-   Metaaltechniek/Mechatronica
-   Elektrotechniek
-   ICT-Multimedia
-   Installatietechniek
-   Tweewielertechniek

Klik hier voor onze folder over Techniek-breed.
 
Het voordeel van het nieuwe programma is dat de leerling zijn definitieve keuze voor een bepaalde beroepssector kan uitstellen totdat hij naar het MBO gaat.  Op het Varendonck-College kan hij zich breed oriŽnteren (leerjaar 2) en voorbereiden (leerjaar 3 en 4) op de verschillende mogelijkheden waarmee wordt kennisgemaakt. De kans dat leerlingen later in het MBO uit gaan vallen omdat zij op het VMBO een verkeerde keuze hebben gemaakt, zal door dit brede programma afnemen.
 
In een roulatiesysteem zal elke leerling al deze 6 domeinen doorlopen.
De basis en kaderleerlingen volgen hetzelfde beroepsgerichte programma.
Naast het verplichte brede programma, is er voor de leerling die zich toch wil specialiseren in een bepaald domein, gedurende bepaalde perioden van het 4e schooljaar, extra ruimte ingepland.
 
In het nieuwe programma wordt de relatie tussen school en bedrijfsleven verder versterkt. Stages en buitenschools leren krijgen extra aandacht. De praktijk is immers de beste leerschool. Het Varendonck College heeft voor het nieuwe programma samengewerkt met Kenniscentrum Kenteq. Met hen is nieuw digitaal lesmateriaal ontwikkeld. Kenteq heeft de school uitgekozen om de nieuwe leerlijn mee te ontwikkelen zodat die later ook op andere VMBO-scholen in het land kan worden aangeboden. De leerlingen zullen dan ook meer met de computer of laptop gaan werken dan nu het geval is.
 
Klik hier voor de doorstroomwijzer VMBO.