0493 - 672672

We zijn op zoek naar enkele ouders om de MR weer op volle sterkte te krijgen.

11 mei 2017
De Medezeggenschapsraad (MR) van het Varendonck College is een wettelijk inspraakorgaan waarin vertegenwoordigers van medewerkers, ouders en leerlingen van de school zitting hebben.
De MR heeft als taak om in tal van zaken het bevoegd gezag (de schoolleiding) gevraagd, of ongevraagd voorstellen te doen of adviezen te geven over kwesties die de school betreffen. In principe kunnen hiertoe alle aangelegenheden die het Varendonck College betreffen, besproken worden. In een aantal nauwkeurig omschreven gevallen is zelfs de instemming van de MR verplicht om bestuurlijke besluiten rechtsgeldig te laten zijn (bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen op het gebied van onderwijs).
 
We zijn op zoek naar enkele ouders om de MR weer op volle sterkte te krijgen.
Heb jij interesse om zitting te nemen in de MR of wil je meer informatie over de MR dan kun je contact opnemen (via de mail) met Carla Maas.
 
Hier staat meer informatie over de MR. 

Met vriendelijke groet namens de MR,
Carla Maas Secretaris MR -     c.maas@varendonck.nl