0493 - 672672

Podium Varendonck

22 februari 2018
Trotse ouders, docenten, familieleden en leerlingen; woensdagavond genoot het publiek in een goed gevulde aula in Someren van de zang- en danskunsten van onze leerlingen.
Podium Varendonck biedt leerlingen de gelegenheid hun talenten te laten zien en horen. En er blijken heel wat talentvolle leerlingen op onze school rond te lopen. Het publiek  genoot van leerlingen uit Someren en Asten die zongen, dansten, piano speelden of met een band optraden. Maar dat niet alleen. Ook de presentatie en techniek waren in handen van onze leerlingen. 

Volgend jaar is er weer een Podium Varendonck, dan op de locatie in Asten. Benieuwd naar de foto's van deze editie van Podiuim Varendonck? Kijk dan hier