0493 - 672672

Zomerschool

Het Dr. Knippenbergcollege, Carolus Borromeus College, Vakcollege Helmond en het Varendonck College organiseren in de zomervakantie van 2018 wederom gezamenlijk een zomerschool. De zomerschool is bedoeld voor leerlingen die niet zijn bevorderd naar het volgende leerjaar, maar wel de capaciteiten hebben om hun achterstanden in één week weg te werken. De school beslist welke leerlingen mogen deelnemen. Het is niet de bedoeling dat de zomerschool in plaats van doubleren komt; voor een bepaalde groep leerlingen blijft een schooljaar over doen de beste optie.
 
Wat is het effect van de zomerschool?
De afgelopen jaren waren de zomerscholen een succes. Volgens onderzoek uitgevoerd door het TIER UM (instituut voor onderwijsonderzoek; Universiteit Maastricht) werd 88 procent van de deelnemers aan zomerscholen door het hele land alsnog bevorderd naar het volgende leerjaar. Belangrijk: uit dit onderzoek blijkt ook dat deelnemers aan een zomerschool géén hogere kans hebben om later alsnog te blijven zitten dan niet-deelnemers.
 
Criteria deelname zomerschool
Tijdens de laatste rapportvergadering (eind juni / begin juli) beslissen de docenten van uw zoon of dochter wie er over is, wie er blijft zitten en wie er in aanmerking komt voor deelname aan de zomerschool. De docenten kijken hierbij niet alleen naar het aantal verliespunten, maar nemen ook ontwikkelingsaspecten en persoonlijke omstandigheden mee in hun besluit. Voor deelname aan de zomerschool dient uw zoon of dochter in ieder geval te voldoen aan de volgende criteria: 
  • voldoet niet aan de bevorderingsnorm van de school en zou het schooljaar moeten doubleren;
  • heeft een beperkte noodzaak tot reparatie;
  • kan de achterstand in één week weg werken;
  • heeft een positieve inzet en werkhouding.
 
Wie voert de zomerschool uit?

De zomerschool wordt uitgevoerd door VKPS. VKPS is een regionaal expertisecentrum dat zich bezighoudt met onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen.    Wij kiezen er bewust voor om met externe docenten te werken, omdat uit ervaring en onderzoek blijkt dat dat prettig werkt voor de leerlingen. VKPS werkt met vakdocenten, remedial teachers en (ortho)pedagogen.   
 
Praktische info
De zomerschool:
  • vindt plaats van woensdag 4 juli tot en met woensdag 11 juli 2018 op het Carolus Borromeus College (Markesingel 2, 5707 DJ Helmond);
  • vindt dagelijks plaats van 09.00 uur tot 15.00 uur (of tot 16.00 uur voor leerlingen die meer tijd nodig hebben);
  • legt de focus op inhoud en studievaardigheden;
  • zorgt voor een positieve en enthousiaste sfeer;
  • is een voorwaardelijk en vrijwillig traject.
 
Wilt u meer weten over de zomerschool? Neem dan contact op met de mentor van uw zoon of dochter!