0493 - 672672

Leerlingbemiddeling

Leerlingbemiddeling is een methode die ervoor zorgt dat conflicten tussen leerlingen door medeleerlingen zelf worden opgelost. Jongeren zijn vaak in staat hun eigen problemen op te lossen; zij spreken een 'eigen taal', herkennen de problemen en zien snel oplossingsmogelijkheden. Ook een aantal medewerkers van het Varendonck College volgden de training, omdat zij een belangrijke rol hebben als doorverwijzers.

Wat doen leerlingbemiddelaars?
De leerlingbemiddelaars stellen zich op als een onafhankelijke partij die voor niemand kiest en geen mening geeft. Zij zullen door het stellen van vragen en door de verhalen van alle partijen aan te horen, proberen om samen met de leerlingen die een conflict hebben, een oplossing te zoeken. Bij zo'n bemiddelingsgesprek geldt een aantal regels. Een belangrijke regel is dat de gesprekken een vertrouwelijk karakter hebben. De leerlingbemiddelaars werkenin tweetallen en moeten elk een zaak bemiddeld hebben om hun certificaat te kunnen krijgen.

Het doel is om door middel van leerlingbemiddeling conflicten op te lossen en om te voorkomen dat die uit de hand lopen. Bovendien leren de jongeren, door op te treden als bemiddelaar maar ook door met een conflict naar de bemiddelaars te gaan, communicatieve vaardigheden waar ze ook buiten school baat bij hebben.

Leerlingbemiddeling vormt een aanvulling op de al bestaande leerlingbegeleiding in de school; geen vervanging daarvan. Al onze leerlingbemiddelaarszijn derde-, vierde- en vijfdejaars leerlingen omdat leerlingbemiddeling het beste werkt met leeftijdgenoten en leerlingen die jonger zijn. Het bemiddelen wordt moeilijker met leerlingen die ouder zijn dan de bemiddelaars.

Leerlingbemiddeling is op het Varendonck College een extra middel geworden om de veiligheid te vergroten, de sfeer te verbeteren en een vriendelijke omgang met elkaar te bevorderen.