0493 - 672672

Ouderraad 2018 - 2019

Als ouderraad zijn wij een schakel tussen ouders en school. Wij komen op voor de belangen van de ouders en stimuleren de ouderbetrokkenheid.
We vergaderen met de schooldirectie en hebben een adviserende functie. We vinden het belangrijk dat zowel alle leerjaren als alle studierichtingen uit Asten en Someren vertegenwoordigd zijn binnen de ouderraad. Wilt u graag lid worden, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris via ouderraad@varendonck.nl.

Ouderbetrokkenheid is op dit moment HET speerpunt. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat dit een positieve uitwerking heeft op de relatie tussen ouders en school EN op de studieresultaten van de kinderen. De ouderraad brengt 4 maal per jaar een nieuwsbrief uit en organiseert jaarlijks een thema-avond. In 2018 was het thema"'Hoe sterk is mijn puber?'. De PowerPointpresentatie van die avond vindt u hier.
 
Om als ouderraad goed te functioneren hebben we input van u als ouder nodig. Wat houdt u bezig binnen de school, waar loopt u tegenaan, heeft u nog tips waar we als ouderraad mee vooruit kunnen, laat het ons weten!
 
 
Samenstelling
Momenteel bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

 
         
 Franca Thijssen
 voorzitter
 Saskia Tulkens
 Secretariaat
Mireille Bohnen
 
 Angelle van Houts
 
 VMBO3

 
 AT2
 groep 8
 groep 7
 VH3


 
 MAVO2
 MAVO4

 
     
 Arthur Poot Joost Römelingh    Ilona Timmermans
 3 VWO-HAVO

 
 HAVO4
 GYM2

 

 
 VWO5
 VH3

 
     
 Arnoud van Bemmelen  Carin van Gaal  Gabby Naus Marieke van Goch
 AT2
 groep 8


 
 Kader 1
 groep 7


 
 VH1 
 
 VMBO1
 groep 8 
 Tom Strik      

 MAVO2
 VH1
     
 

Reglement ouderraad
Het reglement van de ouderraad is hier te vinden.
 

Vergaderingen
De ouderraad komt zes tot acht keer per jaar bijeen voor overleg. Deze vergaderingen zijn openbaar. In verband met de ruimte stellen wij het op prijs als u uw aanwezigheid aankondigt bij de voorzitter (ouderraad@varendonck.nl). 


De vergaderdata in het schooljaar 2018 - 2019 zijn allemaal in Asten van 19:30 - 21:00 uur op:

Maandag  8 oktober 2018
Maandag 17 december 2018
Maandag 11 februari 2019
Dinsdag 9 april 2019
Dinsdag 11 juni 2019


Verslagen 2017 - 2018

Maandag 9 oktober in Asten
Maandag 27 november in Asten
Dinsdag 6 februari in Asten
Dinsdag 5 juni, Asten


Klik op de betreffende datum voor een samenvatting van de notulen.