0493 - 672672

Praktijkonderwijs, van leren tot werken

Een reis naar de toekomst

Het PraktijkOnderwijs op het Varendonck College is een kleinschalige afdeling met veel aandacht voor de individuele leerling. Wij leiden leerlingen op voor de arbeidsmarkt.  

Het eerste jaar richt zich vooral op kennismaken met elkaar en ontdekken van eigen talenten en interesses. Vanaf het tweede jaar 
werken de leerlingen toe naar een passende arbeidsplek of een geschikte vervolgopleiding. Tijdens dit traject worden ze begeleid door één persoonlijke mentor.

Wij geloven in onderwijs waarin wij leerlingen goed kennen, leerlingen een thuisplek hebben, leerlingen er voor elkaar zijn en leerlingen gestimuleerd worden zich blijvend te ontwikkelen. En wij zijn ervan overtuigd dat leren niet alleen binnen school plaatsvindt.  Daarom maken we veel gebruik van de mogelijkheden die de wereld om ons heen biedt. 

Wonen, werken, vrije tijd, burgerschap en leren gaan hand in hand. Zowel binnen als buiten de school. Overal en altijd. 

Het trainen van praktische vaardigheden en leren in de praktijk, via stages bij bedrijven en organisaties, staat centraal in ons PraktijkOnderwijs. Na het doorlopen van het PraktijkOnderwijs ontvangen leerlingen een getuigschrift. Daarmee kunnen ze direct aan het werk of doorstromen naar een vervolgopleiding.