Open Dag
Tweetalig voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of bilingual upper secondary is hetzelfde als vwo bovenbouw, maar dan meer. Een deel van de vakken wordt in het Engels gegeven en het vak Engels is niet alleen gericht op het examen, maar ook op het verkrijgen van het International Baccalaureate (IB).

De vakken die in het Engels worden gegeven zijn: civics (CI; maatschappijleer), physical education (PE; lichamelijke oefening) religious education (RE; levensbeschouwing) en natuurlijk IB English. Deze vakken worden in de bovenbouw afgesloten met een schoolexamen, niet met een centraal schriftelijk examen. Naast deze vakken krijgen de leerlingen European and International Orientation (EIO), gaan zij in vwo 5 twee weken op stage in een Engelstalig land en wordt het profielwerkstuk (extended essay) in het Engels gedaan.

Tweetalig vwo bouwt voort op tweetalig onderwijs in de onderbouw (zowel gymnasium als atheneum). Alleen als leerlingen in de onderbouw in een tweetalige vwo klas hebben gezeten en het B2-niveau hebben gehaald van het Europees Referentiekader (ERK), worden zij toegelaten tot de tweetalige bovenbouw. De vaardigheid in het Engels moet dusdanig zijn dat de leerling een zogenaamde independent user in het Engels is, dat wil zeggen dat leerlingen mondeling en schriftelijk zelfstandig goed moet kunnen communiceren. De bedoeling is dat leerlingen uiteindelijk in 6-vwo de school verlaten op C1- niveau, (near native speaker). Heeft een leerling in de onderbouw nog niet het B2-niveau behaald, dan biedt dit onvoldoende perspectief voor een optimaal resultaat in de bovenbouw.

Ook na 4 vwo kan een dwingend advies gegeven worden om te stoppen met het tweetalige programma als een leerling onvoldoende motivatie kan opbrengen of onvoldoende vorderingen maakt om leerjaar 5 en 6 succesvol te doorlopen.

Het IB English programma is uitdagend en bestaat uit een taal- en een literatuurdeel waarbij leerlingen intensief aan de slag gaan met lees- en schrijfonderwijs. Het IB gaat niet alleen uit van een hoog niveau gesproken Engels, maar ook van een kritische benadering van teksten (al dan niet literair). In vw6 worden voor het IB programma twee schriftelijke examens en een mondeling examen afgenomen. Alle examens worden extern beoordeeld.

In leerjaar 4 maken alle leerlingen van het TTO het Cambridge Advance Examen.

Het vierde jaar is een voorbereidend jaar (pre-IB); het IB-programma gaat daadwerkelijk in het vijfde jaar van start.

Net als in de onderbouw wordt, binnen de EIO-lessen en IB-English, aandacht besteed aan internationalisering. Wij bereiden de tweetalige leerlingen voor op het kunnen functioneren in een internationale context. Dit maakt dat zij ambassadeurs voor onze school en Nederland zijn en op een hoog cultureel niveau met personen uit andere culturen kunnen communiceren.

In het vijfde leerjaar gaan de leerlingen, rond de meivakantie, twee weken op stage naar een Engelstalige buitenlandse omgeving. Deze stageplaats wordt in principe door de leerlingen zelf geregeld. In het vierde jaar gaan de leerlingen een dag naar een door henzelf gekozen bestemming. Welke bestemming dat is, wordt door middel van een wedstrijd bepaald.

Het IB-Certificate kan in het voordeel van uw kind werken wanneer hij/zij zich aanmeldt bij een buitenlandse universiteit. Om zeker te weten of uw kind hierdoor wordt aangenomen, zou u het aannamebeleid van de universiteit moeten controleren hoe de universiteit omgaat met een IB-Certificate.