0493 - 672672

Vwo/havo onderbouw

Wie naar het Varendonck College komt en voor vwo-havo kiest zit drie jaar lang in deze gemengde klas. Het Varendonck College doet dit bewust. Veel scholen splitsen vwo en havo leerlingen na de brugklas. Het is onze ervaring dat wij op deze wijze meer leerlingen uiteindelijk aan een hoger diploma kunnen helpen. Leerlingen met een uitgesproken vwo advies kunnen binnen onze school evenwel kiezen voor het tweetalige atheneum of gymnasium.

In het eerste jaar op het Varendonck College gaat het er allereerst om dat leerlingen wennen aan de nieuwe omgeving. De overgang van de basisschool naar voortgezet onderwijs kan groot zijn. Het is de bedoeling dat leerlingen zich zo snel mogelijk  thuis voelen op onze school. Daarom laten wij de leerlingen al voor de zomervakantie kennismaken met hun mentor en nieuwe klasgenoten. Na de vakantie wordt de kennismaking voortgezet en gaat de groep op kamp.

In de eerste klas krijgen onze vwo-havo leerlingen twee perioden het vak Onderzoek & Ontwerpen. Met dit vak wordt het Technasium vormgegeven. Na de twee projecten weten zowel de leerlingen, als de Technasium docenten of deze stroom iets voor hen is. vwo-havo leerlingen kunnen dan kiezen om door te gaan met het Technasium. Aan het einde van het schooljaar kunnen de leerlingen ook kiezen voor proeflessen Spaans. Vanaf het tweede leerjaar kan dit vak als keuzevak worden gekozen.

Aan het einde van het eerste jaar krijgen leerlingen voor het eerst keuzewerktijd (KWT). Leerlingen kunnen kiezen welk vak zij tijdens deze uren willen volgen. In een aantal situaties wordt de keuze in overleg met de mentor en of vakdocent gemaakt. Leerlingen die extra wiskunde uitleg willen hebben kiezen voor dat vak. Gaat het met de talen wat minder, dan kan bijvoorbeeld voor een extra les Frans worden gekozen. Aan het begin van de tweede klas gaat het om drie lesuren per week. Tegen het eind van de derde klas, dan zijn zes uur vrij in te vullen. Het KWT-systeem wordt in de bovenbouw voortgezet en uitgebreid.

Wij hebben al enige tijd contact met een school in Frankrijk en een school in Istanbul. In de tweede klas krijgt een groep leerlingen de kans om een week lang in gastgezinnen het Turkse leven mee te maken. Vanzelfsprekend worden de belangrijkste toeristische attracties bezocht en de leerlingen treden op voor een groot publiek. In het derde leerjaar organiseren wij een uitwisseling met Collège Paul Langevin uit Coueron (bij Nantes). Leerlingen van deze school komen naar ons en wij gaan naar hen. Leerlingen komen altijd met enthousiaste verhalen terug.

Aan het einde van het derde leerjaar moeten enkele belangrijke beslissingen worden genomen: wordt het Vwo 4 of HAVO 4? De keuze wordt mede bepaald aan de hand van de behaalde resultaten en het advies van de docentenvergadering. Daarnaast moet voor een profiel en vakkenpakket worden gekozen. De leerlingen worden hierbij door de mentor en de decaan ondersteund.