0493 - 672672

Afwezigheid en verzuim

Ziekmelding leerling bij voorkeur digitaal in Magister
U kunt uw kind vóór 8:30 uur ziek melden. Dit kan via Magister Web of via de Magister App. Voor uitleg over Magister Web: klik hier.

U kunt uw kind ook nog steeds vóór 8:30 uur telefonisch ziek melden op telefoonnummer 0493-672672. In tussen- en toetsweken kunnen leerlingen alleen telefonisch ziekgemeld worden door ouders. Het is dan niet toegestaan om uw kind via Magister ziek te melden.


Beter melden
Heeft u uw kind digitaal voor 1 of maximaal 2 dagen ziek gemeld? Dan hoeft u uw kind niet meer beter te melden als hij of zij na de doorgegeven 1 of 2 dagen ziek weer naar school gaat. Komt uw kind, eerder dan de aangegeven dagen naar school, dan is een betermelding via het roze briefje wel nodig.

Bij een telefonische ziekmelding is altijd een betermelding via het roze briefje nodig bij terugkomst op school.

Het doorgeven van geneeskundige afspraken (inclusief orthodontist)
Voor geneeskundige afspraken (inclusief orthodontist) of andere afspraken gebruikt u het roze briefje. Om het verlofbriefje te downloaden, klik hier.

Vanaf 18 jaar
Vanaf het moment dat de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft kan hij/zij zich zelf ziek melden. Vanaf dat moment kunt u niet meer inloggen via het ouderaccount. Tenzij u daarover andere afspraken maakt met uw kind; in dat geval moet uw kind toestemming geven aan de ouder(s) via het plaatsen van een vinkje (neem gerust contact op met onze leerlingenadministratie; zij helpen u graag indien u vragen heeft).

Afhandeling verzuim
Het ongeoorloofd afwezig zijn van onze leerlingen bestrijden we daadkrachtig. Zij kunnen alleen op verzoek van de ouders en met toestemming van school lessen verzuimen. Meerderjarige leerlingen moeten zelf toestemming vragen. Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij altijd verplicht de leerplichtambtenaar te informeren. Klik hier voor een overzicht van de wijze waarop verschillende soorten verzuim worden afgehandeld.


Klik op de afbeelding om de folder te bekijken.