Varendonck College 2023

Inleiding

Het jaar 2023 was voor het Varendonck College een periode van beweging en vooruitgang. Dit jaarverslag biedt een overzicht van onze voortgang en initiatieven in het afgelopen jaar. Het Varendonck College bewijst zich als een sterke en goede school, een school midden in de regio die tegelijkertijd in verbinding met de wereld staat. Die verbinding is ook in 2023 weer gevonden in samenwerking met diverse betrokkenen in de regio op gebied van onder andere techniek, cultuur, sport, stages en andere activiteiten. Onze resultaten zijn prima op orde, de slagingspercentages behoren tot de hoogste in de regio. In 2023 zijn we van start kunnen gaan met de vernieuwbouw van de locatie Someren, dat betekent dat eind 2024 beide locaties een fris gebouw hebben passend bij ons onderwijs van de toekomst.

Organisatie in ontwikkeling

Het Varendonck College heeft zich in 2023 verder ontwikkeld als een dynamische organisatie die zich aanpast aan de veranderende behoeften van onze leerlingen en de samenleving. Zowel op didactisch (formatief evalueren, leerdoelgericht werken) als pedagogisch vlak (van mentor naar coach, positief pedagogisch klimaat) lopen ontwikkelingen in de school, waarvan ook al resultaten in de werkelijkheid van alle (les)dag zichtbaar zijn. We hebben ons gericht op het vanuit een moderne visie op onderwijs herontwerpen van ons onderwijs. Die weg is nog niet voltooid, maar diverse aspecten zijn zeker al zichtbaar.

Door middel van regelmatige evaluaties en feedback hebben we verder gewerkt aan optimalisatie van processen. Hierbij laten we ons ondersteunen door digitale mogelijkheden. Medewerkers zijn trots op hun school en leerlingen, dat laat onderzoek ook zien. In het betrekken van leerlingen (leerlingenraad, klankbordgroepen, uitwisseling met Deurne) en ouders (MR, klankbordgroepen, enquÍtes) zit een stijgende lijn.

Op het Varendonck College worden extra middelen (denk aan NPO-gelden en werkdrukmiddelen) in goed overleg met personeel/MR ingezet. Vanuit de incidentele middelen zijn vooral extra collega's ingezet in de begeleiding van leerlingen met als doel welzijn van de leerling te verhogen. Binnen alle geledingen is de nadruk steeds meer komen te liggen op cyclisch werken, zodat een cultuur van bewust verbeteren aan het ontwikkelen is. Het Varendonck College was ook in 2023 een financieel gezonde school. Voor leerlingen waren er weer allerlei mooie activiteiten als de reisweek, uitwisseling met Spanje, de Musical, Festival Donckiepop, theatervoorstellingen, muziekavond, sporttoernooien, Carnaval, kerstviering met aandacht voor goede doelen en nog veel meer. De leerlingen van het Varendonck zijn actief op allerlei vlakken en doen graag mee aan al die activiteiten. In de directe omgeving zijn er met lokale organisaties en bedrijven diverse projecten geweest waarin leerlingen omgevingsgericht onderwijs krijgen aangeboden, iets waar wij erg in geloven en dat we verder zullen uitbouwen. In 2023 zijn we gestart met meer focus op basisvaardigheden, ook vanuit de subsidie basisvaardigheden die we hiervoor als school hebben ontvangen. We hebben programma's om onze leerlingen te helpen het juiste niveau te bereiken. We zien basisvaardigheden als een belangrijke opdracht voor onze school. We investeren in extra ondersteuning op het gebied van taal en rekenen, sociale en emotionele ontwikkeling, en de versterking van digitale vaardigheden. Dit alles met als doel om ervoor te zorgen dat elke leerling de kans krijgt om zijn volledige potentieel te bereiken.

Werkdrukmiddelen

Het welzijn van onze medewerkers staat hoog in het vaandel bij het Varendonck College. In 2023 hebben we ons gericht op het verminderen van de werkdruk en het creŽren van een gezonde werkomgeving waarin onze docenten en ondersteunend personeel optimaal kunnen functioneren.

Transitie naar de toekomst

Het Varendonck College kijkt met optimisme naar de toekomst en blijft zich inzetten voor het leveren van kwalitatief hoogstaand onderwijs dat onze leerlingen voorbereidt op de uitdagingen van morgen. De uitdagingen van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt raken ons wel, maar zijn tot nu toe redelijk hanteerbaar. Als onderdeel van onze transitie naar de toekomst zijn we voortdurend bezig met het verkennen van innovatieve onderwijsmethoden en technologieŽn die het leerproces kunnen verrijken en verbeteren. We streven ernaar om een inspirerende leeromgeving te creŽren die onze leerlingen uitdaagt, motiveert en voorbereidt op een leven lang leren. Technasium, Brainport, STEAM, Sterk Techniek Onderwijs zijn aandachtsgebieden die ook in 2023 volop zijn doorontwikkeld en voor de toekomst een vaste plek hebben in ons onderwijs.

Conclusie

Het jaar 2023 was een periode van groei, uitdagingen en kansen voor het Varendonck College. Door ons te blijven richten op onze missie en kernwaarden, zijn we erin geslaagd om significante vooruitgang te boeken in het leveren van kwalitatief hoogstaand onderwijs en het ondersteunen van de ontwikkeling van elke leerling. We zijn vastberaden om deze positieve momentum voort te zetten. Samen met onze leerlingen, medewerkers en stakeholders kijken we uit naar wat de toekomst zal brengen en zijn we klaar om de uitdagingen en kansen aan te gaan die voor ons liggen.