In leerjaar drie worden leerlingen voorbereid op de keuzes die zij aan het einde van het schooljaar moeten maken. Het gaat dan om welk profiel, welk profielkeuzevak, welk vrije vak en eventueel welk extra vak (soms vakken). Op het Varendonck College kent de bovenbouw vier profielen. Hieronder lees je per profiel wat het precies inhoudt.


Cultuur & Maatschappij (C&M)

Binnen dit profiel is het vak geschiedenis verplicht. Op de havo is ook een moderne vreemde taal verplicht, op het vwo is wiskunde C verplicht. Daarnaast moet er gekozen worden voor twee profielkeuzevakken. De eerste keuze is tussen economie, aardrijkskunde of maatschappijwetenschappen (alleen op havo).

Voor het tweede profielkeuzevak is de keuze tussen: kunstvakken beeldende vormgeving of muziek, een moderne vreemde taal of filosofie (alleen bij vwo).


Economie & Maatschappij (E&M)

Binnen dit profiel zijn de vakken wiskunde A (of wiskunde B), economie en geschiedenis verplicht. Daarnaast moet er gekozen worden voor één van de volgende profielkeuzevakken:
 • Bedrijfseconomie
 • Aardrijkskunde
 • Een moderne vreemde taal
 • Maatschappijwetenschappen (alleen op havo)


Natuur & Gezondheid (N&G)

Binnen dit profiel zijn de vakken wiskunde A (of wiskunde B), biologie en scheikunde verplicht. Daarnaast moet er gekozen worden voor één van de volgende profielkeuzevakken:
 • Aardrijkskunde
 • Natuurkunde
 • Onderzoek & ontwerpen
 • Natuur, leven & technologie (alleen op havo)


Natuur & Techniek (N&T)

Binnen dit profiel zijn de vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde verplicht. Daarnaast moet er gekozen worden voor één van de volgende profielkeuzevakken:

 • Biologie
 • Onderzoek & ontwerpen
 • Natuur, leven & technologie (alleen op havo)
 • Wiskunde D (alleen op vwo).

Keuzevakken
Naast de profielkeuzevakkenmoet kies je ook een vak in het vrije deel. Het aanbod van deze keuzevakken is afhankelijk van de profielkeuze.