Open Dag
In leerjaar drie worden leerlingen voorbereid op de keuzes die zij aan het einde van het schooljaar moeten maken. Het gaat dan om welk profiel, welk profielkeuzevak, welk vrije vak en eventueel welk extra vak (soms vakken). Op het Varendonck College kent de bovenbouw vier profielen. Hieronder lees je per profiel wat het precies inhoudt.


Cultuur & Maatschappij (C&M)

In dit profiel zijn de vakken geschiedenis en wiskunde C opgenomen. Voor het gymnasium hoort hier ook Grieks en Latijn bij. Daarnaast kies je uit de profielkeuzevakken: aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, economie, filosofie, kunst, Frans en Duits.

C&M mag op de havo zonder wiskunde worden afgesloten. De verplichte vakken voor dit profiel op de havo zijn een moderne vreemde taal en geschiedenis. Je mag overigens wel kiezen om Wiskunde A of B toe te voegen aan het profiel.

Vind jij het leuk om creatief bezig te zijn? Heb je interesse voor geschiedenis en de wereld om je heen? Heb je een talenknobbel? Dan is dit profiel echt iets voor jou.


Economie & Maatschappij (E&M)

Onderzoeken en rekenen zijn belangrijke thema's in dit profiel. Je volgt in dit profiel de vakken wiskunde A, economie en geschiedenis. Je mag ook wiskunde B volgen in plaats van wiskunde A. Daarnaast maak je een keuze uit de profielkeuzevakken: bedrijfseconomie, maatschappijwetenschappen en aardrijkskunde. Ook is er een mogelijkheid om nog een moderne vreemde taal te kiezen.

Ben je goed in wiskunde? Ben je ge´nteresseerd in economie? Dan is dit profiel iets voor jou! Je ontwikkelt je analytische- en rekenvaardigheden met dit profiel.


Natuur & Gezondheid (N&G)

N&G is een profiel dat zich focust op de thema's: chemie, milieu, gezondheid, water, planten en dieren. Je volt daarom ook de verplichte vakken scheikunde en biologie. Ook is het verplicht om wiskunde A of B te volgen. Daarnaast maak je een keuze uit de volgende vakken: natuurkunde, natuur, aardrijkskunde en technologie. Bij N&G leer je over het ontstaan van dingen en hoe dit in zijn werk gaat. Hierbij zijn je technische en analytische vaardigheden vol in ontwikkeling.

Ben je ge´nteresseerd in de gezondheid en het milieu? Ben je goed in exacte vakken? Dan is dit een geschikt profiel voor jou.


Natuur & Techniek (N&T)

Het profiel N&T bestaat uit alle exacte vakken. In dit profiel volg je de vakken: wiskunde B, natuurkunde Ún scheikunde. Daarbij maak je een keuze uit uit de profielkeuzevakken: biologie, wiskunde D, natuur, leven en technologie en informatica.

Bij N&T ontwikkel jij je technische en analytische vaardigheden. Ben je goed in rekenen? Vind je het leuk om problemen op te lossen en ben je ge´nteresseerd in milieu, natuur en water? Dan past N&T wellicht bij jou.

Alle profielen kennen een gezamenlijk deel, waaronder vakken als Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, culturele kunstzinnige vorming en levensbeschouwing vallen. Daarnaast heeft ieder profiel een aantal profielvakken. Tenslotte kunnen leerlingen ook een keuze maken voor eventuele extra vakken.