Bij tweetalig onderwijs (TTO) volg je een deel van het voorgezet onderwijs in het Engels. Het Varendonck College wil door middel van het tweetalig onderwijs jou goed voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. De keus voor het Engels hangt samen met de globalisering en de toename van het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Op steeds meer faculteiten en afdelingen is het Engels geheel of gedeeltelijk de voertaal en wordt er gebruik gemaakt van Engelse tekstboeken.

Tweetalig onderwijs

In de onderbouw kun je het tweetalig onderwijs volgen op havo/vwo-niveau. Na leerjaar drie kiezen leerlingen of zij tweetalig onderwijs willen volgen op havo of op vwo. Het volgen van tweetalig onderwijs brengt een aantal voordelen met zich mee: je wordt voorbereid om in een internationale setting te kunnen functioneren en op hoog niveau met personen uit andere landen en culturen te kunnen communiceren. Om dit te bereiken krijg je in de onderbouw minimaal de helft van de lessen in het Engels. Tijdens de lessen wordt voortdurend Engels gesproken, er wordt gebruikt gemaakt van Engelstalig lesmateriaal en ook de toetsen worden in het Engels afgenomen. Ook ga je op TTO-reis, op diverse excursies en wordt er een uitwisseling met een school uit het buitenland georganiseerd.

Tweetalige school

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen zichzelf niet zomaar een tweetalige school noemen. Het Nuffic stelt kwaliteitseisen aan het tweetalige onderwijs. Deze eisen gaan onder meer over de wijze van les geven - alle vakdocenten zijn ook taaldocenten - het niveau van het Engels van de docenten, de wijze waarop Europese en internationale oriŽntatie wordt ingevuld en natuurlijk het niveau van de leerlingen.

Alle leerlingen maken halverwege leerjaar 4 het Cambridge Advance Examen om vast te stellen of jij op het zogenaamde B2 niveau van het Europees Referentiekader (ERK) mee kan komen. Je ontvangt hiervoor een officieel certificaat. Wij streven er naar om alle leerlingen aan het eind van hun opleiding op het C1-niveau of te leveren en hen daarnaast een International Baccalaureate (IB) te bezorgen. Leerlingen aan het tweetalig onderwijs doen de normale Nederlandse examens in de bovenbouw. Daarnaast doe je mee aan het IB-examen. Zowel het Cambridge examen in de vierde klas, als het IB examen in de zesde klas worden bij gerenommeerde Britse instituten gecorrigeerd.

Aan het volgen van tweetalig onderwijs zijn extra kosten verbonden. Per schooljaar vragen wij hiervoor een bijdrage. In de schoolgids is een kostenoverzicht per leerjaar te vinden.

Wanneer kiezen voor tweetalig onderwijs?

  • Het is niet per se noodzakelijk dat leerlingen uitblinken in de Engelse taal. Een leerling moet er wel plezier aan beleven om vrijwel de hele dag in het Engels les te krijgen en ook onderling met andere leerlingen in de klas Engels te spreken.
  • Het helpt als de leerling gemotiveerd is om te leren en het leuk vindt om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
  • De leerling heeft een brede interesse.
  • De leerling moet zin hebben om een stapje extra te zetten. Zeker tot aan de herfstvakantie is het even wennen dat vrijwel alle vakken en het samenwerken in het Engels gaan en is even volhouden belangrijk. Natuurlijk wordt er langzaamaan gewend aan het Engels, zodat het voor iedere leerling haalbaar is.
  • Daarnaast zijn er voor tto-leerlingen wat extra activiteiten georganiseerd op momenten dat reguliere leerlingen misschien vrij zijn. Denk bijvoorbeeld aan een high tea, een pubquiz, presentaties en natuurlijk als kers op de taart: reizen naar het buitenland!