Basis, kader en mavo (gl/tl)

Je stroomt in vanaf de basisschool met een advies basis, kader of mavo (gl/tl). Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) duurt vier jaar en heeft vier leerwegen. Deze vier leerwegen zijn vmbo basis, vmbo kader en mavo (gl/tl). Die leerwegen verschillen van elkaar in niveau, maar ook in de hoeveelheid beroepsgericht en theoretisch onderwijs. Deze verschillen zijn terug te vinden in onze lessentabel, bekijk de lessentabel hier. Het vmbo bereidt jou voor op een opleiding in het mbo. Het komt ook voor dat leerlingen na het vmbo doorstromen naar de havo.

Heterogene brugklassen

In het eerste jaar op het Varendonck College gaat het er allereerst om dat je went aan de nieuwe omgeving. De overgang van de basisschool naar voortgezet onderwijs kan groot zijn. Het is de bedoeling dat jij je zo snel mogelijk thuis voelt op onze school. Daarom zal je al vr de zomervakantie kennismaken met de mentor en je nieuwe klasgenoten. Na de vakantie wordt de kennismaking voortgezet.

Op het Varendonck College start je in een heterogene brugklas. Dit wil zeggen dat leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar in de klas komen. Dit biedt een betere aansluiting en een zachtere landing vanuit het primair onderwijs naar onze school. In de onderbouw krijg je les op het niveau dat het beste bij jou past. Docenten dagen jou uit met een gedifferentieerd lesaanbod met daarbinnen (persoonlijk) geformuleerde leerdoelen. Vanuit de verbreding, verdieping en verbetering van de lesstof kan je keuzes maken en jouw eigen talent verder ontdekken. De heterogene brugklas biedt jou de kans om van n met elkaar te leren. Samenwerken aan gezamenlijke projecten is hier een mooi voorbeeld van, waarbij ieders talent (ook vaardigheden) binnen het project benut kan worden. De keuze voor een definitief niveau wordt pas na de onderbouw gemaakt.

Keuzemogelijkheden

De eerste twee leerjaren bestaan naast een gedegen basisprogramma uit een reis van experimenteren en het ontdekken van eigen interesses en talenten. Je verkent de richtingen techniek en dienstverlening. Vervolgens kies je zelf verdiepende workshops. In het laatste deel van de onderbouw volg je extra vakken in de richting die je in de bovenbouw wil kiezen.

Basis- en kaderleerlingen kiezen eind leerjaar twee een profiel en hebben de keuze uit drie profielen (BWI, PIE, D&P). Ook mavoleerlingen kiezen eind leerjaar twee een profiel, zij maken een keuze uit vier profielen (BWI, PIE, D&P, T&T). Dit profiel gaan ze vanaf leerjaar drie volgen. Meer informatie over de profielen en keuzevakken is te lezen op deze pagina.

Wij bieden onderwijs waarin een degelijk theoretisch programma wordt gecombineerd met een onderwijsaanbod waarin veel te kiezen valt. Als school vinden we het belangrijk dat we jou leren leren, leren kiezen en leren leven. Hierdoor werk je aan jouw toekomst vanuit je eigen interesses en talenten en kan jij uitblinken.

Doorstroomschema vmbo - mbo/havo