In het eerste jaar op het Varendonck College gaat het er allereerst om dat je went aan de nieuwe omgeving. De overgang van de basisschool naar voortgezet onderwijs kan groot zijn. Het is de bedoeling dat jij je zo snel mogelijk thuis voelt op onze school. Daarom laten wij de jou al voor de zomervakantie kennismaken met je mentor en je nieuwe klasgenoten. Na de vakantie wordt de kennismaking voortgezet. De havo bereidt jou voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en duurt 5 jaar. Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt jou voor op een studie aan de universiteit en duurt 6 jaar.

Heterogene brugklassen

Op het Varendonck College start je in een heterogene brugklas. Dit wil zeggen dat leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar in de klas komen te zitten. Het biedt een betere aansluiting en een zachtere landing vanuit het primair onderwijs naar onze school. In de onderbouw krijg je les op het niveau dat het beste bij jou past. Docenten dagen jou uit met een gedifferentieerd lesaanbod met daarbinnen (persoonlijk) geformuleerde leerdoelen. Vanuit de verbreding, verdieping en verbetering van de lesstof kan jij keuzes maken en je eigen talent verder ontdekken.

De heterogene brugklas biedt jou de kans om van én met elkaar te leren. Samenwerken aan gezamenlijke projecten is hier een mooi voorbeeld van, waarbij ieders talent (ook vaardigheden) binnen het project benut kan worden. De heterogene brugklas duurt drie jaar en aan het einde van leerjaar drie wordt duidelijk of je doorstroomt naar havo of naar vwo. Naar welk niveau je doorstroomt is gebaseerd op de behaalde resultaten en het advies van onze docenten.

​​​​​​​Meld jij je volgend schooljaar aan voor onze havo/vwo-locatie? Dan maak je (al tijdens het aanmelden) een keuze uit één van de twee moderne vreemde talen die wij aanbieden bij ons op school, namelijk: Spaans of Frans. In leerjaar twee komt daar voor elke leerling het vak Duits bij.

Profielkeuze en vakkenpakket

Daarnaast kies je aan het einde van leerjaar drie een profiel en een vakkenpakket. Je wordt hierbij ondersteund door je mentor en de decaan. Ben je benieuwd naar onze profielen? Meer informatie lees je hier.

Lessentabellen

Wat de verschillen per niveau betekenen voor de verdeling van de vakken is te zien in onze lessentabel. Klik hier om onze lessentabellen te bekijken.