0493 - 672672

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur op het Varendonck College
Filmpje: onderwijs voor de rechterhersenhelft op het Varendonck College (klik hier).

Cultureel kunstzinnige vorming (CKV)
Wij willen leerlingen kennis laten maken met kunst en cultuur door de leerlingen zoveel mogelijk te laten zien en te laten ervaren. Die ervaringen staan niet op zichzelf; reflectie op hun culturele ervaringen en die van klasgenoten zijn een essentieel onderdeel van het programma. Wij streven ernaar om met iedere leerling een cultureel dossier op te bouwen vanaf leerjaar 1. In de onderbouw staat een periode jaarlijks in het teken van een of meerdere kunstdisciplines.

In de bovenbouw krijgen alle leerlingen het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming). De leerlingen verkennen en ervaren verschillende kunstdisciplines en verwerken hun ervaringen in diverse werkstukken.  Via www.ckv.varendonck.nl kan het lesmateriaal van HAVO-VWO bekeken worden.

Musical en Movement
Leerlingen van VWO-HAVO kunnen op vrijwillige basis meedoen aan de wekelijkse lessen drama. Eén keer per twee jaar voeren zij een musical op.

Op het VMBO vindt elke twee jaren Movement plaats. Dit is een culturele manifestatie waarbij onze leerlingen samen met leerlingen uit het basisonderwijs naar aanleiding van een bepaald thema een aantal uitvoeringen verzorgen voor ouders en andere belangstellenden. In een wervelende show, gericht op dans, acrobatiek, drama en muziek, wordt het gekozen thema neergezet in een voorstelling van zo'n 2 uur. Ook alle leerlingen van groep 8 van de basisscholen nodigen we voor dit spektakel uit.

Bekijk hier de trailer van een eerdere Movement editie

Podium Varendonck Deel je talent!
Voor alle leerlingen met een creatief talent (op gebied van bijvoorbeeld dans, zang of beeldend) organiseren we jaarlijks een open podium. Klik hier voor de trailer.

Schouwburgprogramma
Jaarlijks organiseren we een aantal schouwburgbezoeken. De leerlingen kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief intekenen op een gevarieerd aanbod aan voorstellingen. Het programma is geselecteerd voor met name de CKV- leerlingen en richt zich op verschillende disciplines zoals dans, muziek, cabaret en toneel. Hoewel de bovenbouw leerlingen voorrang hebben bij de inschrijving (om de kwaliteit van hun culturele activiteiten te waarborgen) kunnen onderbouwleerlingen zich ook inschrijven.  De school zorgt voor begeleiding en vervoer.

In Someren maken de brugklassers kennis met theater in de breedste vorm door middel van een speciaal voor onze school ontwikkelde theatervoorstelling 'Theater, was da?'.' Daarvoor bezoeken ze een interactieve theatervoorstelling in De Ruchte. Theaterbezoek kan voor de 3e jaars leerlingen een onderdeel zijn van hun CKV -dossier.

Schrijversbezoek
De tweedejaars van het vmbo worden tijdens een bezoek van een jeugdboekenschrijver direct in contact gebracht met het ontstaan van jeugdboeken. Al jaren is het lezen op het Varendonck College een schoolbrede verplichting en dan niet alleen tijdens de lessen Nederlands.

Stuurgroep cultuurplein AS
De cultuurcoordinatoren van het Varendonck College werken samen met cultuurplein AS. Dit is een ontmoetingsplek tussen scholen en (regionale) cultuuraanbieders waar vraag en aanbod op het terrein van cultuureducatie bij elkaar komen. De coördinator (Ine van de Ven) en een stuurgroep met vertegenwoordigers uit het onderwijs en het culturele veld, geven richting aan het proces, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Door middel van deze stuurgroep willen we alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op een structurele manier in contact brengen met cultuur d.m.v. het stimuleren van cultuurparticipatie van het onderwijs in de gemeenten Asten en Someren in samenwerking met lokale, regionale en waar nodig landelijke aanbieders.

CJP
Alle leerlingen krijgen in november een cultureel jongeren pas. Met deze pas krijgen ze korting op tal van culturele activiteiten.  
De financiering van kunstzinnige en culturele activiteiten op onze school gebeurt voor een groot deel uit de gelden van het CJP.

Cultuur coördinatoren Someren: Sanne Verstappen-van Bussel en Laura Terpstra
Cultuur coördinatoren Asten: Annemarie van Kimmenade en Brigit Verkuyten