Als ouderraad zijn wij een schakel tussen ouders en school. Wij komen op voor de belangen van de ouders en stimuleren de ouderbetrokkenheid.

We vergaderen met de schooldirectie en hebben een adviserende functie. We vinden het belangrijk dat zowel alle leerjaren als alle studierichtingen uit Asten en Someren vertegenwoordigd zijn binnen de ouderraad. Wilt u graag lid worden, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris via ouderraad@varendonck.nl.

Ouderbetrokkenheid is op dit moment het speerpunt. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat dit een positieve uitwerking heeft op de relatie tussen ouders en school, en op de studieresultaten van de kinderen. De ouderraad organiseert jaarlijks mede de thema-avond.

Om als ouderraad goed te functioneren hebben we input van u als ouder nodig. Wat houdt u bezig binnen de school, waar loopt u tegenaan, heeft u nog tips waar we als ouderraad mee vooruit kunnen, laat het ons weten!

Samenstelling
Momenteel bestaat de ouderraad uit de volgende leden:
 • Tom Strik
 • Shirly Berkvens
 • Yvonne Moors
 • Sandy Bouterse
 • Nirene van Brussel
 • Stefan Claassen
 • Lonneke Ceelen
 • Annemarie Koenen

Reglement ouderraad
Het reglement van de ouderraad is hier te vinden.

Vergaderingen
De ouderraad komt 5 6 maal per jaar bijeen voor overleg. Deze vergaderingen zijn openbaar. In verband met de ruimte stellen wij het op prijs als u uw aanwezigheid aankondigt bij de voorzitter (ouderraad@varendonck.nl).

Vergaderdata

 • 25-09-2023

 • 27-11-2023

 • 29-01-2024

 • 25-03-2024

 • 27-05-2024