De ouderbijdrage is vrijwillig, er is géén verplichting tot betalen. Het Varendonck College sluit geen leerlingen uit van deelname als de bijdrage niet is betaald. Bij te weinig animo voor een activiteit kan het gebeuren dat deze niet georganiseerd kan worden. We kunnen dan besluiten dat de activiteit in zijn geheel niet doorgaat. We hechten waarde aan transparantie over de vrijwillige bijdragen die we voor verschillende activiteiten van ouders vragen. De lijst van activiteiten en kosten wordt jaarlijks vastgesteld door de MR en behoeft instemming van de oudervertegenwoordiging van de MR.

2023-2024:

Klik hier voor de ouderbijdragen per opleiding.