0493 - 672672

Algemene informatieavonden over het voortgezet onderwijs van nu

18 september 2018
Het Varendonck College organiseert twee informatieavonden om de ouders van leerlingen in groep 7 en 8 te informeren over het huidige voortgezet onderwijs.
Dinsdag 25 september 2018 (Kanaalstraat 14, Someren)
Dinsdag 2 oktober (Beatrixlaan 25, Asten)


Programma:
19:15 uur: ontvangst met koffie en thee
19:30 uur: aanvang
20:30 uur: einde

U krijgt antwoord op de volgende vragen:
  • Hoe ziet de wereld van het voortgezet onderwijs er uit
  • Welke opleidingen en niveaus biedt het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo / vwo, technasium, gymnasium, tweetalig onderwijs)
  • Wat is LOB en KWT
  • Kunnen leerlingen makkelijk overstappen
  • De belangrijkste veranderingen in vergelijking met uw eigen schooltijd
Beide avonden hebben een gelijke inhoud.

De avond is vooral bedoeld voor ouders van leerlingen in groep 7 en 8 maar ook ouders van jongere kinderen zijn van harte welkom.

Aanmelden
In verband met de voorbereiding willen we u vragen om u aan te melden voor deze avond via dit formulier.