0493 - 672672

Geslaagde presentatie Brains on Stage

13 november 2018
Maandagavond 12 november presenteerden Lisa Leenders en Lei Xi Li (VWO6) tijdens Brains on Stage aan ruim 400 man hun profielwerkstuk. De avond werd georganiseerd door het Parktheater in Eindhoven, in samenwerking met de Brainportscholen. Bij Brains on Stage vertellen wetenschappers over de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied, en over wat het is om wetenschapper te zijn. Leerlingen, ouders en docenten luisterden deze editie naar Antien Zuidberg (Food), Maarten Hornix (stedelijke geluiden) en Mariek Vanden Abeele (Social media). Lisa en Lei Xi sloten aan met hun profielwerkstuk over de invloed van pushberichten op de concentratie van Varendonck-leerlingen in leerjaar 4 (Asten). En hoe! Alsof ze het iedere avond doen. Lisa Leenders en Lei Xi Li, we zijn trots op jullie!
Brains on Stage

Na een succesvolle primeur in schooljaar 2017-2018 komt theatermaker en 'wetenschapsvriend' Jan van den Berg naar het Parktheater met zijn de programmareeks Brains on Stage. Het format van de avond is even avontuurlijk als eenvoudig: drie topwetenschappers uit drie verschillende disciplines ontmoeten elkaar op het toneel. In de combinatie van mini-colleges, een talkshow en filmfragmenten vertellen en verbeelden ze hun onderzoek avonturen.

De editie van dit schooljaar was bedoeld voor een breed publiek: derdejaars leerlingen die hun profielkeuze gaan maken, bovenbouwleerlingen die binnen de thema's van de avond hun profielwerkstuk (willen) gaan doen, ouders en personeel van het Varendonck College die voor hun eigen verrijking aan willen sluiten. Drie gasten van Brains on Stage op 12 november gingen in op de geschiedenis van geluid, de toekomst van voedsel en de social media van nu.

De geschiedenis van geluid
Maarten Hornikx is Associate Professor,†Urban Acoustics aan de TU Eindhoven.†Hij onderzoekt omgevingsakoestiek en probeert†oplossingen te ontwikkelen voor†stedelijke geluidshinder. Vanuit die expertise weet hij ook veel over de†geschiedenis van geluid (in stedelijke omgevingen).†

De toekomst van voedsel
Antien Zuidberg is Lector Design Methoden in Food aan de HAS Hogeschool in
's-Hertogenbosch. Zij is daar tevens coŲrdinator van het opleidingsprogramma Food Innovation. Bovendien houdt zij er een praktijk als beeldend kunstenaar op na.

De social media van nu
Mariek Vanden Abeele†is Assistant Professor Business Communication & Digital Media aan de Universiteit van Tilburg. Zij†bestudeert de sociale implicaties van nieuwe mediatechnologieŽn, met een bijzondere nadruk op mobiele media en hoe deze het leven van kinderen en jongeren beÔnvloeden.