0493 - 672672

Derde prijs Nationale Onderwijsprijs provincie Brabant

20 november 2018
Varendonck College en Kindcentrum Het Talent (stichting Prodas) hebben met hun 'omgevingsproject' de derde prijs behaald bij de Nationale Onderwijsprijs provincie Brabant.
Het project was een samenwerking tussen de leerlingen van groep 7-8 van Het Talent en de leerlingen van leerjaar 3 van het Technasium. De leerlingen van het Varendonck College en de vakgroep aardrijkskunde verwerkten echte omgevingsvraagstukken van bedrijven uit de regio tot een behapbare opdracht voor de basisschoolleerlingen. Deze brachten ze tijdens een speeddatesessie 'aan de man'. Leerlingen van groep 7 en 8 kozen in groepjes een opdracht en gingen met 'hun' omgevingsvraagstuk aan de slag. Zo werd er een informatief filmpje gemaakt voor North Sailing in IJsland, een gebouw en lesprogramma bedacht voor het Tienercollege en een herontwerp voor de parkeerplaats van McDonalds. De lesstof kreeg zo betekenis doordat ze het daadwerkelijk in de praktijk leerden toepassen.

Onderwijsprijs
Initiatiefnemer van de Nationale Onderwijsprijs is het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP). De tweejaarlijkse prijs is in 1993 ingesteld om de creatieve kanten van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te brengen. In iedere provincie wordt een provinciale onderwijsprijs uitgereikt.

De genomineerden werden beoordeeld door een deskundige jury, bestaand uit Rob Hommen (docent, lid Hoofdbestuur Algemene Onderwijsbond), Emmanuel Naaijkens (onderwijsjournalist) en Wouter van der Staak (docent en lid Provinciale Staten).