0493 - 672672

Varendonck presenteert ontwerp locatie Asten

14 mei 2019
In aanwezigheid van leerlingen, raadsleden, wethouders, leden van de ouderraad en vele anderen presenteerde rector van Nieuwenhuijsen 13 mei de plannen voor de renovatie van het Varendonck College in Asten. Wethouder Martens sneed een grote taart aan met daarop het ontwerp en deelde deze met mevrouw van Nieuwenhuijsen uit aan de aanwezige leerlingen. De plannen van het Varendonck College tonen een school in het groen, met vijf clusters die mogelijkheden bieden voor flexibele werkvormen. De renovatie start in het najaar van 2019 en is zomer 2021 gereed.
De onderwijsvisie van het Varendonck College is vertaald naar de ruimtes in de gerenoveerde school. De school wordt verdeeld in vijf clusters, te weten talen, mens & maatschappij, science, kunst & cultuur en sport & bewegen. Er komen leerpleinen en voldoende voorzieningen om verschillende werkvormen toe te passen. De vernieuwde school krijgt een onderbouwaula en een bovenbouwaula, beiden in het hart van de school. Het vernieuwde Varendonck College wordt een school in het groen: oude delen van de school worden gesloopt, wat de mogelijkheid biedt voor een groen buitenterrein aan de voorzijde met een duidelijk herkenbare entree.
Duurzaamheid is een belangrijk thema in de renovatie. De school wordt voorzien van ledverlichting, er vindt na-isolatie plaats, enkele beglazing wordt vervangen door dubbele beglazing en er worden constructieve voorbereiding getroffen voor zonnepanelen.
De renovatie start in het najaar van 2019 (naar verwachting oktober 2019) en zal gefaseerd gebeuren. Leerlingen hoeven daarom niet te verhuizen.

Hieronder ziet u de voorlopige plattegrond en vooraanzicht vanaf de Beatrixlaan. Als u hier klikt maakt u een virtuele wandeling door de toekomstige school.


Oude en nieuwe situatie (de rode delen worden uiteindelijk gesloopt):

Voorlopige plattegrond:Vooraanzicht vanaf de Beatrixlaan
Vooraanzicht vanaf de Beatrixlaan: