0493 - 672672

Werkzaamheden fietspad Asten Someren

10 oktober 2019
Direct na de herfstvakantie wordt gestart met het aanpassen van de Kanaalweg in Asten. Het betreft het gedeelte wat onder het viaduct doorloopt ter hoogte van het kanaal. De fietsroute tussen Asten en Someren wordt dan ook aangepast en hierbij wordt het fietspad gescheiden van de weg voor het gemotoriseerd verkeer. Voor het fietsverkeer dus een hele verbetering. Gemotoriseerd verkeer tussen Asten en Someren ondervindt tijdens deze werkzaamheden geen hinder. Voor het fietsverkeer wordt voor een veilige omleiding gezorgd.