0493 - 672672

Verplaatsing NK Metselen 2020

10 maart 2020
Donderdag 12 maart heeft de regering een groot aantal maatregelen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart. In lijn met het doel van deze maatregelen hebben de directies van KNB en het Varendonck College besloten hieraan gevolg te geven en het NK Metselen uit te stellen. Dat betekent dat het NK Metselen 2020 geen doorgang zal vinden op 25, 26 en 27 maart 2020. In plaats hiervan zal het NK Metselen 2020 plaats vinden op 27, 28 en 29 mei 2020, mits dat op dat moment verantwoord is. Locatie, opdracht en opzet blijven ongewijzigd.