0493 - 672672

Cursus inleiding in de filosofie

08 juli 2020
Varendonck College biedt in samenwerking met Onis Cursushuis de filosofiecursus 'Aan het infuus van inspirerende denkers en denkbeelden' aan. De cursus verbindt filosofisch gereedschap en grote denkers uit het verleden en heden met de actualiteit en uw vragen.
We hebben plaats voor 24 cursisten. Vanwege de opbouw van de cursus verwachten wij dat u elke bijeenkomst aanwezig bent. De precieze vorm van de cursus is afhankelijk van wie deelneemt en wat precies de wensen zijn van de deelnemers.

Wij verwachten dat u gemiddeld een uur per week besteedt aan het 'huiswerk'. Het benodigde cursusmateriaal ontvangt u tijdens de cursus. Het niveau van de cursus is bovenbouw VWO.

Kosten
Eenmalig 5 euro

Tijd
En donderdag per maand, 's avonds van 20.00 - 22.00 uur

Data
n donderdag 20:00-22:00 per maand beginnend op 3 september, en vervolgens 1 oktober, 29 oktober, 3 december, 2020 en 7 januari en 4 februari 2021.

Locatie
Varendonck College, Beatrixlaan 25, Asten


Meer informatie: r.heesen@varendonck.nl
Inschrijven van via onderstaande link: https://bit.ly/3exsTP3