0493 - 672672

Draag een mondkapje

02 oktober 2020
Vanaf maandag 5 oktober volgen wij het dringend advies van het Ministerie van OC&W op. Leerlingen, medewerkers en bezoekers dragen een mondkapje in alle overdekte ruimtes behalve in leslokalen, op leerpleinen, praktijklokalen en in personeels(werk)ruimtes.