0493 - 672672

Themabijeenkomst: discriminatie & inclusie

22 september 2021
Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 september 2021, om 20:00 uur. Klik hier voor meer informatie.
De themabijeenkomst vindt plaats op het Varendonck College op locatie Asten. Woensdag 29 september om 20:00 uur.

Aanmelden of meer weten? Mail dan naar griffier@asten.nl.
Er is namelijk ruimte voor maximaal 100 personen.

Programma:
19:30 uur. Inloop.
20:00 uur. Opening door avondvoorzitter Neal Petersen.
- Welkomstwoord door burgemeester van Extel-van Katwijk.
- Korte presentatie TIP-enquête 2020 over Discriminatie, racisme en uitsluiting. Verzorgd door Klaartje Philipsen van TOP-onderzoek.
- Introductie op het thema.
20:30 uur. Rondetafelgesprekken met stellingen over Sport, Welzijn/Cultuur, Horeca en Onderwijs.
21:15 uur. Gezamenlijke terugkoppeling.
21:30 uur. Conclusies en vervolg.
22:00 uur. Sluiting.