15 april 2024
Iddink Learning Materials BV is op donderdag 11 april getroffen door een cyberaanval. Hier heeft Iddink ons na de aanval over ge´nformeerd. Iddink is voor onze school de leverancier van schoolboeken, (digitaal) leermateriaal en schoolspullen. Iddink heeft hierover een persbericht verstuurd.
Welke gegevens zijn gelekt?
In de database van Iddink is informatie opgenomen voor de bestelling en levering van lesmateriaal. Het gaat om naam, geboortedatum, adres, woonplaats en mogelijk contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummer. Het is ook mogelijk dat informatie over de betaling (bankgegevens) opgenomen zijn in de database van Iddink. Er wordt uitgezocht over welke informatie de hackers beschikken, wij gaan er op dit moment vanuit dat hackers de beschikking hebben gekregen over alle informatie.

Wat heeft Iddink tot nu toe gedaan?
De informatie had natuurlijk niet in verkeerde handen mogen komen. Iddink werkt hard aan het oplossen van het probleem en om te achterhalen welke informatie is verkregen. We houden u op de hoogte over zodra we nieuwe informatie van Iddink ontvangen. We dringen er bij Iddink op aan dat de gegevens van onze leerlingen en ouders veilig moeten blijven.

Wat kunt u zelf doen?
Mogelijk kan er misbruik worden gemaakt van de verkregen informatie. Daarom het dringende advies om op andere plekken waar u een vergelijkbaar wachtwoord heeft gebruikt als bij Iddink z.s.m. deze wachtwoorden te veranderen en alert te zijn op bijvoorbeeld phishing mails of andere manieren van misbruik waarmee hackers proberen informatie of geld van u te krijgen. Controleer of e-mail betrouwbaar is en klik niet zomaar op een link in een e-mail die u niet vertrouwt. Het lekken van deze persoonsgegevens was natuurlijk niet de bedoeling. We hopen en verwachten dat dit geen negatieve consequenties hoeft te hebben.

Wat heeft vereniging OMO gedaan?
Omdat er onbedoeld persoonlijke informatie terecht is gekomen bij personen die deze informatie niet mochten krijgen, hebben we een melding gedaan van dit datalek bij de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
U kunt over het datalek zelf, en over de melding contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs via fg@omo.nl. Mochten er zeer urgente vragen zijn dan kunt u contact met mij opnemen via a.vermeulen@varendonck.nl. Ik hoop u met dit bericht voldoende te hebben ge´nformeerd.

Zodra we meer informatie hebben, informeer ik u verder.

Met vriendelijke groet,

AngÚlique Vermeulen Rector