03 juli 2024
Heb jij zin om je in te zetten voor een prachtige toekomst voor onze jongeren in Asten en Someren? Wil jij vanuit jouw maatschappelijke betrokkenheid meedenken over de rol die het Varendonck College kan vervullen voor leerlingen? Heb jij ideeŽn hoe het Varendonck College haar goede positie in de regio kan behouden en versterken? Dan zoeken wij jou als: Lid van de Raad van Advies.
Wat is een Raad van Advies?
De Raad van Advies is een sparring partner voor de directie. Het gaat om het meedenken over de strategische koers van het Varendonck College en de ontwikkelingen in het onderwijs in brede zin. Centraal staat de verankering van de school in de lokale samenleving en de onderwijskundige koers. Aan iedere OMO-school is een Raad van Advies verbonden.

Wat is de taak van een Raad van Advies?
De leden van de Raad van Advies hebben een klankbordfunctie voor de directie. Ze weten wat in Asten en Someren belangrijk is voor jongeren. En wat het onderwijs kan betekenen voor hun toekomst! Daarover gaan de leden van de Raad van Advies zes keer per jaar in gesprek met de directie. Dat zijn geen ellenlange vergaderingen, maar goede inhoudelijke gesprekken over alles wat te maken heeft met de positie van het Varendonck College in Asten en Someren. Dat kan gaan over de onderwijskwaliteit, de aansluiting op de arbeidsmarkt, de verbinding naar de overheid of het bedrijfsleven, de financiŽle polsstok, innovatie, et cetera.

Hoe ziet de Raad van Advies eruit?
De Raad van Advies bestaat uit minimaal zes en maximaal acht leden. Het aantal leden van de Raad van Advies wordt vastgesteld in overleg met de directie. Leden van de Raad van Advies worden benoemd op basis van zowel hun achtergrond en ervaring als persoonlijke eigenschappen en competenties. Je wordt benoemd voor drie jaar met de mogelijkheid voor een tweede termijn. Voor het Varendonck College is het van belang om kennis vanuit verschillende invalshoeken binnen de Raad van Advies te hebben. Dat kan zijn vanuit het bedrijfsleven, de zorg, onderwijs, overheid. De functie is onbezoldigd maar wordt zeer gewaardeerd.

Jouw profiel
Herken jij jezelf in een aantal van de onderstaande kwaliteiten?
  • Je hebt expertise vanuit bedrijfsleven, publiek domein, zorg of onderwijs.
  • Je voelt je maatschappelijk betrokken.
  • Je weet de verbinding tussen de samenleving en onderwijs te duiden voor jongeren.
  • Je bent enthousiast om bij te dragen aan de toekomst van onze jongeren.

Enthousiast?
Stuur een korte motivatie en je CV naar directiesecretariaat@varendonck.nl onder vermelding van 'Lid Raad van Advies'. De uiterste reactiedatum is zondag 15 september 2024. De datum van een oriŽntatiegesprek wordt nog bepaald.

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Ellen Berkers, voorzitter van de Raad van Advies via ellenberkerscoolen@gmail.com.