Open Dag
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Daarom zijn wij verplicht om aan iedere ouder met een kind jonger dan 16 jaar toestemming te vragen voor het publiceren van beeldmateriaal en het verstrekken van bepaalde leerlinggegevens aan derden.

Waarvoor vragen wij uw toestemming ?
Op onze school laten wij graag met foto's en video's zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreizen en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal herkenbaar in beeld zijn. Voor het plaatsen van dit materiaal, bijvoorbeeld op onze website, zijn wij wettelijk verplicht uw toestemming te vragen. Het spreekt vanzelf dat we zorgvuldig omgaan met het plaatsen van dit beeldmateriaal. Daarnaast vragen wij uw toestemming voor het delen van bepaalde leerlinggegevens met derden. Wilt u samen met uw kind bespreken of u toestemming wilt verlenen?

Hoe geeft u toestemming?
U kunt toestemming geven via Magister. Dit kunt u op ieder moment wijzigen. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf in Magister toestemming geven of wijzigingen aanbrengen.

N.B.: Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons, of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto's maken tijdens schoolactiviteiten. Dat valt buiten de verantwoordelijkheid van de school. Ook beeldmateriaal dat door de media gemaakt en verspreid wordt, valt buiten de verantwoordelijkheid van de school.