0493 - 672672

Cursus inleiding in de filosofie

27 juni 2019
Varendonck College biedt in samenwerking met Onis Cursushuis de filosofiecursus 'Aan het infuus van inspirerende denkers en denkbeelden' aan.
De cursus verbindt filosofisch gereedschap en grote denkers uit het verleden en heden met de actualiteit en uw vragen.
 
De precieze vorm van de cursus is afhankelijk van wie deelneemt en wat precies de wensen zijn. Het benodigde cursusmateriaal wordt u aangereikt tijdens de cursus. De basistekst en het niveau van de cursus zijn bovenbouw vwo. Vanwege de opbouw van de cursus wordt verwacht dat, wanneer u zich inschrijft, u elke bijeenkomst aanwezig bent. Er is plaats voor 24 cursisten. Er wordt verwacht dat u gemiddeld een uur per week besteedt aan het 'huiswerk'. Aan het begin van de cursus betaalt u eenmalig 5 euro als bijdrage in de onkosten. De bijeenkomst is steeds van 20:00 tot 22:00 uur op het Varendonck College, locatie Asten.
 
Data
Één donderdag 20:00-22:00 per maand beginnend op 5 september, en vervolgens 3 oktober, 31 oktober, 28 november 2019, 9 januari en 30 januari 2020.
 
Meer informatie via Ruud Heesen, leraar filosofie: r.heesen@varendonck.nl

Inschrijven van via onderstaande link: https://forms.gle/vkXoxL8QYtsMbWKs7